Ga naar hoofdinhoud

God heeft deze wereld bedoeld als één lange keten van liefde, één aaneenschakeling van daden van goedheid en barmhartigheid. Hijzelf staat zowel aan het begin als aan het einde. Gods genade moet stromen, dat is heilseconomie. Het moet van mens naar mens en iedereen goed doen, totdat het terugkeert bij God.

Overweging op Oudejaarsavond 2012 om 19.00 in de Dorpskerk te Wassenaar, door dominee Cees Mos en pastoor Michel Hagen.

Oecumenische viering beluisteren door dominee Cees Mos en pastoor Michel Hagen. (MP3)

Overwegingen beluisteren door dominee Cees Mos en pastoor Michel Hagen. (MP3)

Preek: C2013OUDJAAR1CAUFX

Overweging

Het is zo mooi gezegd: Laten wij elkaar liefhebben! Wie kan daar nu iets tegen hebben? Maar liefhebben kost je wat, kost je soms heel veel. Tegelijk is de liefde zelf de prijs, de hoofdprijs die je ermee ontvangt.

Het is net als in deze parabel over die man met een schuld van tienduizend talenten. Dat is ongeveer de begroting van de hele Benelux. Tegenover een schuld van vier maandlonen. Het staat niet in verhouding. Ik neem aan dat die dienaars daarom ook zo ontdaan waren en naar hun heer toe stapten. Of ging het om iets anders?

Die heer staat natuurlijk voor God de Vader; Zo gul en vergevingsgezind, zo barmhartig en vol medelijden is God alleen. Zou God dan nu alleen zo boos zijn vanwege die scheve verhouding?

Laten wij elkaar liefhebben … God heeft deze wereld bedoeld als één lange keten van liefde, één aaneenschakeling van daden van goedheid en barmhartigheid. God heeft deze schepping en vooral de mens bedoeld als één en al verbondenheid. Hijzelf staat zowel aan het begin als aan het einde. In deze parabel is Hij niet alleen vertoornd omdat het zo’n enorm scheve verhouding was. Het is erger, deze man heeft de keten, de schakel van Gods liefde verbroken. Gods genade moet stromen, dat is heilseconomie. Het moet van mens naar mens en iedereen goed doen, totdat het terugkeert bij God.

Die prijs, die schuld, die begroting van de hele Benelux, verwijst naar de prijs die Jezus heeft betaald. Die enorme genadestroom die aan zijn zijde ontsprong mag niet onderbroken worden. Die verbondenheid moet altijd doorgaan, van God naar mens naar mens naar mens en weer naar God en zo verder.

Terugkijkend naar 2012 mogen we zien of de keten van de liefde is doorgegaan of is verbroken. Die keten is als het Verbond dat Hij ons heeft nagelaten. Een Verbond in tekenen, in Sacramenten, voor alle fasen van het leven, in Doop, Eucharistie en Vormsel, in Huwelijk en Wijding, in Verzoening en Ziekenzalving. Tekenen van zijn verbond om ons in alle omstandigheden van dit leven in die verbondenheid te bewaren, met God en met elkaar.

Deze regering heeft als motto “Bruggen bouwen”, men is er zich van bewust dat verdeeldheid zeker in een crisis dodelijk is voor een samenleving. Het Poldermodel zit weer in de lift, dat geeft soms een win-win-situatie en dat is méér dan “elkaar iets gunnen”. Toch is onze gelovige verbondenheid méér dan een politieke brug in het poldergebied. Het is véél meer, echte gelovige verbondenheid is God in ons midden. Als wij die verbondenheid met God en elkaar beleven, is dat de kiem van Gods Koninkrijk. Dat mogen we meenemen vanuit 2012 en voortzetten in 2013, in die lange keten van de tijd die God ons geeft om samen op weg te zijn als zijn gezin. Alvast een zalig nieuwjaar.

Back To Top