Ga naar hoofdinhoud

Het “Hosanna” en het “Kruisig Hem” zitten soms dicht bij elkaar. Zo wispelturig is het mensenhart. In beide omstandigheden is Jezus Zichzelf. Zijn Woord houdt stand in de zwaarste beproeving.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrord (Oegstgeest), de H. Willibrordus (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 23 en 24 maart 2013, om 19.00 uur, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2013QDR06C

Lezingen

Ev.: Lucas 19,28-40
E.L.: Jesaja 50,4-7
Ps.: 22 (21), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24
T.L.: Filippenzen 2,6-11
Vers: Filippenzen 2,8-9
Ev.: Lucas 22,14-23,56

Homilie

Het mysterie van Jezus’ kruisdood weerspiegelt het mysterie van goed en kwaad.
Hoe kan het kwaad mensen zo in de greep krijgen dat ze een rechtvaardige veroordelen, geselen en doden?
Hoe kan een rechtvaardige dit alles dragen en verduren?
Jezus nodigt ons uit Hem te volgen op deze weg.
Geen kwaad met kwaad vergelden.
Gods wil blijven zoeken in de donkerste nacht.
Gods wil blijven doen als allen zich tegen je keren.
Goed blijven doen, zelfs voor je vijanden.

Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven.
Dit willen we gedenken en herdenken in deze Goede Week, om met Pasen zijn overwinning te kunnen vieren; de overwinning van Gods genade in Jezus Christus.

Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God, de barmhartige Vader.

Wij bidden voor de Kerk, dat alle gedoopten Christus navolgen in zijn goedheid en zijn trouw. Vragen we kracht door de heilige Geest, opdat ieder zijn of haar kruis kan dragen. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor de wereld waarin wij leven. Vragen we dat het lijden, sterven en verrijzen van Christus voor heel de wereld verlossing betekent. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap van de H. Augustinus, voor onze locatie hier, voor zieken en voor mensen die lijden. Vragen wij om de liefde van Christus, waardoor hun lijden vruchtbaar wordt voor Gods Koninkrijk. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor jong en oud, vragen we dat velen in deze dagen geraakt worden door de liefde van Christus, opdat allen hun deel in het lijden van deze tijd dragen en groeien in dienstbare liefde. (Laat ons bidden.)

Back To Top