Ga naar hoofdinhoud

In een wereld die in brand staat, is een ander vuur nodig om stand te houden en om de liefde te doen overwinnen.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrord (Oegstgeest) en Sint Jozef (Wassenaar), weekeinde van 13 en 14 augustus 2016, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de H. Jozef te Wassenaar (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Jozef te Wassenaar (MP3)

Preek: C2016DHJ20CAUFX

Lezingen

E.L: Jeremia 38, 4-6. 8-10
Psalm: Ps. 40 (39) 2, 3, 4, 18
T.L: Hebreeën 12, 1-4
All: Handelingen 76, 14b
EV: Lucas 12, 49-53

Homilie

De afgelopen zondagen lazen we uit hoofdstuk 12 van het Evangelie volgens Lucas. We hoorden twee zondagen geleden over hebzucht, over de dwaasheid van de egoïstische rijkdom, omdat zo iemand dan niet rijk is bij God.

Verleden week hoorden we Jezus spreken over waakzaamheid. Zijn we alleen waakzaam voor onze aardse bezittingen, of zijn we ook waakzaam en voelen we ons verantwoordelijk voor ons geestelijk leven? Zijn we waakzaam voor onze relatie met God en de naaste, voelen we ons verantwoordelijk voor Gods schepping en Gods Koninkrijk? Zien we met ons hart uit naar de wederkomst van Christus, zien we met verlangen uit naar onze definitieve ontmoeting met God, of laten we ons meenemen en bepalen door de geest van deze wereld?

Vandaag horen we het laatste deel van hoofdstuk 12. Jezus begint met te zeggen: “Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!” Vuur! Wat voor soorten vuur kennen we? Het vuur van de Olympische spelen, de sporters die worden aangevuurd, het vuur waarmee ze hebben getraind en zich van alles hebben ontzegd om tot een topprestatie te komen.

Er is ook het vuur van de hartstocht. In deze wereld is dat vuur volkomen vrijgelaten. Het wordt zelfs aangewakkerd, want er is geld mee te verdienen.

Wat voor vuur kennen we nog meer? Deze dagen was er een interessant artikel in katholiek Nieuwsblad van de hand van Martin Janssen. Hij is Arabist en islam kenner. Wil je weten wat de ideologie is van IS, dan moet je dit artikel lezen. Wil je meer lezen, dan is dit tijdschrift van IS, Dabiq genaamd, in het Engels direct te downloaden op het internet. Hun ideologie heeft niets te maken met een vredelievende geloof en deze editie van hun lijfblad is helemaal gewijd aan de strijd tegen de Christenen. Geweld is niet alleen geoorloofd, maar is een opdracht. De gewelddadige jihad is het ultieme bewijs dat iemand zijn schepper liefheeft. Ook dat is vuur, het is het vuur van het zwaard, het vuur van agressie, het vuur van de ideologie. Wie dit tijdschrift van IS leest, proeft onmiddellijk de overeenkomst met Nazi-Duitsland en het Sovjet-communisme. Radicale leugen vermengd met flarden van waarheid. Dit is een vuur dat dood en vernietiging zaait, want ook de boze, het kwaad, de duivel hanteert zijn eigen vuur.

Over wat voor vuur spreekt Jezus? Eerst spreekt Hij over vuur en daarna over een verdeeldheid die in alle geledingen doorwerkt, tot in je eigen gezin. Wat is dat voor vuur? Om te beginnen brandt dit vuur bij Jezus in zijn eigen hart, met een brandend verlangen dat dit vuur ook op anderen overslaat. Vuur als hartstocht voor God en voor de waarheid, vuur als liefde voor God en de naaste, vuur als medelijden voor hen die ongewild van God zijn afgedwaald, vuur dat voortkomt uit de verbondenheid met God. Maar dit vuur botst met ander vuur; het botst met het vuur van eigenbelang, met het vuur van eigen gelijk, het vuur van heerszucht, het vuur van geweld en macht, het vuur van de leugen en het vuur van de haat. Wie voor de makkelijke vrede alle vuur probeert te doven, zal op den duur ontdekken dat daarmee het leven zelf uitdooft. Wie bang is voor zulk vuur en daarom ook het vuur van Christus blust, zal uiteindelijk ten prooi vallen aan het vuur van deze wereld.

Als Jezus spreekt over vuur, dan spreekt Hij ten diepste over de Heilige Geest, die we met vuur wordt gesymboliseerd. We zingen: Geest die vuur en liefde zijt, Geest van wijsheid, Geest van raad, Geest van waakzaamheid en sterkte, maar Hij is ook de Geest van onderscheid, de Geest van het geweldloze getuigenis in het Christelijke martelaarschap, de Geest van Geloof, Hoop en Liefde, de Geest van huwelijkstrouw en zelfbeheersing in de seksualiteit, de Geest van matigheid in een wereld van overdaad en luxe, de Geest die alle leugen ontmaskert en overwint, de Geest van saamhorigheid en eenheid, de Geest die kracht biedt tegen bekoringen en die vrijmaakt van verslavingen.

Jezus verlangt dat dit vuur van de heilige Geest oplaait, maar Hij ziet ook op tegen het moment dat het vuur van de vijand de macht krijgt, als de nacht van de doodse duisternis aanbreekt, als het kwaad de vrije hand krijgt, als de leugen Hem gevangen zet, als het geweld Hem aan het kruis slaat, als agressie en manipulatie zullen overheersen. Dat ondergaan noemt Jezus een doopsel. Jezus moet die weg gaan om de dood waarin heel deze wereld gevangen is, te overwinnen; zijn dood wordt onze weg ten leven.

De tweede lezing uit de brief aan de Hebreeën zegt: Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost. Inmiddels zijn er talloze Christenen die gemarteld en gedood zijn of uit hun land verjaagd. Wij hier in Nederland beseffen nog amper dat we gaandeweg in slaap zijn gesust door een atheïstisch humanisme dat zich presenteert als het veilige en vredige alternatief voor al die gewelddadige religies. We zijn ook langzaamaan in slaap gesust door de jacht naar een verantwoordingsloze welvaart.

Voor wie stand wil houden in deze wereld, die wordt geconfronteerd met het vuur van de gewelddadige islam en het vuur van een gewelddadige wereld zonder God, is er geen ander alternatief dan Christus, die zal het vuur van Christus moeten aannemen en zijn hart in vuur en vlam laten zetten voor Gods weg van liefde. Een andere toekomst is geen toekomst. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God onze barmhartige Vader.

Wij bidden voor alle mensen die Jezus willen navolgen, dat zij het vuur van zijn hart in zich toelaten, dat zij geholpen door de Heilige Geest waarheid van onwaarheid leren onderscheiden, dat zij kracht krijgen om stand te houden op de weg van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat de wereldmachten niet opnieuw de wereld in brand steken, dat zowel de Westerse alsook de islamistische wereld, de hand in eigen boezem steekt en het bederf uit haar midden verwijdert. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, we bidden om de Heilige Geest en vragen om een vurig geloof, een vurige hoop en een vurige liefde, waardoor we aanstekelijk zijn voor alle mensen van goede wil. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat het vuur van Christus hun harten mag samenbinden en tot eenheid brengen, dat allen openstaan voor de nood van de naaste. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top