Ga naar hoofdinhoud

Jezus is niet politiek correct, Hij laat zich niet vangen in de ongeschreven regels van de samenleving of de subcultuur, Jezus moraliseert, Jezus corrigeert, Jezus houdt een spiegel voor.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de Sint Willibrordus (Wassenaar) en De Goede Herder (Wassenaar), weekeinde van 27 en 28 augustus 2016, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de H. Willibrordus te Wassenaar (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Willibrordus te Wassenaar (MP3)

Preek: C2016DHJ22CAUFX

Lezingen

E.L: Ecclesiasticus (Jezus Sirach) 3, 17-18. 20. 28-29
Psalm: Ps. 68 (67) 4-5ac, 6- 7ab, 10-11
T.L: Hebreeën 12, 18-19. 22-24a
All: Johannes 1, 14 en 12b – zie: GvL: 250
EV: Lucas 14, 1. 7-14

Homilie

“Voor de kwaal van een hoogmoedige is er geen genezing, want het kwaad wortelt in zijn hart.” Wat bedoelt Jezus Sirach, de schrijver van het boek Ecclesiasticus, in de eerste lezing met deze uitspraak: “Voor de kwaal van een hoogmoedige is er geen genezing, want het kwaad wortelt in zijn hart.” Jezus zei ooit: “Daarom zeg Ik u: Iedere zonde en godslastering zal de mensen vergeven worden, maar lastering van de Geest zal niet vergeven worden” (Matteüs 12,31). Dat lijkt enigszins op de kwaal van de hoogmoed.

In onze tijd is er voor elke kwaal wel een pilletje of een medische behandeling. We hebben therapieën en medicijnen. We hebben afkickcentra voor verslavingen, opvoedcursussen voor gedragsproblemen, gezinscoaches die je thuis begeleiden. Voor alles hebben we wel iets.

Jezus Sirach spreekt over hoogmoed. Is daar een pilletje voor, is daar een therapie voor, kun je daarvan afkicken? Jezus Sirach weet niet hoe je hoogmoed zou moeten genezen, in ieder geval niet zoals andere kwalen; niet op de gewone manier want het is niet medisch, het is geen te lang been of een tenniselleboog maar eerder te lange tenen en iets achter je elleboog.

De Bijbel spreekt vaker over hoogmoed. Bekend is het gezegde uit het boek Spreuken (16,18): “Hovaardij gaat vooraf aan de rampspoed, hoogmoed komt voor de val”. Met die val wordt ook wel aan de val van de engelen gedacht, het geestelijke domein van Gods schepping. Engelen kunnen geen buikpijn hebben of hoofdpijn, zij slikken geen pillen en worden niet geopereerd, maar zij kunnen wel hoogmoedig zijn. Het oude verhaal van de engelenval zegt dat satan door hoogmoed van God is afgekeerd.

Jezus zegt er ook iets over in de gelijkenis over de Farizeeër en de tollenaar in de tempel. Aan het einde zegt Hij (Lucas 18,14b): “Alwie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden”.

Vandaag Jezus is een situatie waarin Hij de mensen observeert. Dat kan, want Hij heeft de beste plek gekregen. Jezus ziet ambitieuze mensen, iets wat in het bedrijfsleven wordt geprezen. Snelle carrièrejongens en -meisjes barsten van de ambitie, ze worden gelokt met bonussen en extra arbeidsvoorwaarden. Ambitie wordt beloond. Maar er is ambitie en ambitie. Het gaat erom of mijn ambitie wordt gedreven door liefde voor de naaste of door liefde voor mijzelf.

Jezus ziet mensen die de beste plek willen veroveren. Dat zie je al bij kinderen als opa of oma komen eten. Ik kom zelf uit een gezin van negen kinderen, dan kunnen er hooguit vier naast opa en oma zitten. Maar zelf in de kleine gezinnen van onze tijd kan daarover rivaliteit ontstaan. Het is zo menselijk.

Vandaag dus Jezus als de eregast aan een maaltijd. Door het gedrag van de gasten lijkt dit een van die doorsnee maaltijden te worden, waarbij mensen komen om te zien en gezien te worden, om te netwerken en naderhand op te scheppen dat zij ook bij dat belangrijke diner waren en met hooggeplaatste mensen hebben gesproken.

Maar de maaltijd waar Jezus de eregast is, mag zo’n maaltijd niet worden. Bij zijn maaltijd gaat het om iets heel anders. Wij vieren de Eucharistie, de Maaltijd des Heren. Helaas kennen we uit het Rijke Roomsche Leven de situaties dat wie veel geld had de beste plaatsen in de kerk konden kopen. Wanneer de sociale ordening zich helemaal vermengd met de kerkelijke, dan verliest de kerkelijke ordening op den duur haar oorspronkelijke kracht.

Wanneer Jezus bij deze farizeeër te gast is, verandert Hij door zijn Woord de hele situatie. Meestal wordt er getoost, worden er tafelredes gehouden, wordt de gastheer in het zonnetje gezet en bedankt voor de geweldig fijne spijzen en de uitgelezen wijnen. Maar Jezus houdt een heel andere tafelrede, Jezus preekt, Hij vertelt een gelijkenis op een manier die iedereen kan verstaan. En in plaats van zijn gastheer te complimenteren, houdt Hij hem een spiegel voor: “Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft, nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit en ook geen rijke buren. Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen en dat gij het dus terugkrijgt. Maar als ge een gastmaal geeft, nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit. Gelukkig zult ge zijn omdat zij het u niet kunnen vergelden. Het zal u vergolden worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.”

Jezus is niet politiek correct, Hij laat zich niet vangen in de ongeschreven regels van de samenleving of de subcultuur, Jezus moraliseert, Jezus corrigeert, Jezus houdt een spiegel voor. Zo geeft Jezus een nieuw medicijn dat ook al oud is, omdat de profeten voor Hem dit ook deden. Het is een medicijn tegen hoogmoed, waar geen pil voor bestaat. Dit medicijn wordt nieuw door Jezus, omdat Jezus laat zien dat wat Hij zegt waar is. De ereplaats waar Jezus uiteindelijk de overwinning haalt is het kruis waar Hij een paar meter boven de grond aan sterft.

Hoogmoed komt voor de val. Dat geldt voor de engelen, dat geldt ook voor de mens. Atheïsme kan een vorm van arrogantie zijn: “Wij hebben God niet nodig”. Wetenschap kan arrogant worden: “Niets is onmogelijk”. Economie kan arrogant zijn: “Alles binnen bereik”. Maar, hoogmoed komt voor de val. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God onze barmhartige Vader.

Wij bidden voor de Kerk, om eenvoud en bescheidenheid. Dat het charisma van paus Franciscus velen wakker mag schudden om Jezus na te volgen, die bereid was de slavendienst te vervullen om de wereld te redden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat bescheidenheid het mag winnen van status, dat eenvoud het mag winnen van dikdoenerij, dat bescheidenheid het mag winnen van protserigheid en dat dienstbaarheid het mag winnen zakelijk eigenbelang. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, dat wij bereid zijn steeds in de spiegel van het Evangelie te kijken, dat we ons niet conformeren aan de politiek correcte samenleving, maar durven op te komen voor een leven in navolging van Jezus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat Jezus door zijn Woord en zijn Voorbeeld het heilzame medicijn mag zijn tegen alle vormen van hoogmoed. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top