skip to Main Content

Als Ietsisme gaandeweg overgaat in Nietsisme en Weetniet-isten de meerderheid vormen, hoe kun je mensen dan nog iets zeggen over Jezus, over God?

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrord (Oegstgeest) en de H. Joannes de Doper (Katwijk), weekeinde van 7 en 8 mei 2016, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2016TMP07C

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 7, 55-60
Psalm: 97 (96) 1 en 2b, 6 en 7c, 9
T.L: Apokalyps 22, 12-14. 16-17.20
Vers: Johannes 14, 18
EV: Johannes 17, 20-26

Homilie

We zitten in de week vooraf aan Pinksteren, de week waarin de leerlingen bij elkaar bleven om samen te bidden om de komst van de Heilige Geest. Zoals wij ook bidden in het gebed: “Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen …” Net als de leerlingen toen bidden wij in deze week om de Heilige Geest.

Maar ik wil u wel waarschuwen. Als u gaat bidden om de Heilige Geest, dan kan het wel eens heel anders lopen dan u verwacht. Dat zien we in de eerste lezing: “In die dagen staarde Stefanus, vervuld van de heilige Geest, naar de hemel …

Stefanus is vervuld van de Heilige Geest. De Geest van God de Vader en God de Zoon, vervult hem in hart en ziel. Hij kan niet anders dan zeggen wat hij ziet. De Geest opent zijn ogen voor het mysterie en voor het visioen. En wat doet de Geest nog meer? De Geest opent zijn mond. Stefanus kan zijn mond niet houden. Hij moet zeggen wat hij ziet: “Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.”

Misschien denkt u: “Ja, dat zou ik ook wel willen, zo’n visioen, Jezus, staande aan de rechterhand van de Vader.” Maar dan moet u wel verder lezen, want dat waar de Geest u mee vervult, waar de Geest u enthousiast voor maakt, vol Geestdrift, dat is niet zomaar iets dat de wereld wil horen. Dat heeft Stefanus ervaren: “(Ze) stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem.” Dus als u bidt om de Heilige Geest, kan het wel eens aflopen zoals bij Stefanus; dood door steniging.

Als Stefanus met zijn omgeving had meegepraat, was hem dit niet overkomen. Blijkbaar gaat Stefanus met wat hij zegt in tegen de heersende mening. En als we daarnaar kijken, is het verschil met nu misschien minder groot, want ook als je niet letterlijk gestenigd wordt, kan het toch heel moeilijk en zwaar vallen om tegen de heersende mening in te gaan.

In het Evangelie horen we hoe Jezus bidt: “Heilige Vader, (Ik bid U) dat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U; dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt.”

Op dat laatste wil ik de aandacht vestigen: “… opdat de wereld zal geloven dat Gij Mij gezonden hebt.” Jezus bidt om eenheid in de Kerk, eenheid onder zijn leerlingen, zijn gelovigen, Hij bidt om eenheid die samenbindt, die sterk maakt, dat is een eenheid die ons door de Heilige Geest geschonken wordt. Jezus bidt om een geestelijk eenheid, waarbij wijzelf als zijn leerlingen thuis zijn bij God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Jezus bidt dat dit uiteindelijk een teken mag zijn voor de hele wereld: “… opdat de wereld zal geloven dat Gij Mij gezonden hebt.”

Maar zit daar niet een probleem van onze tijd? Als mensen niet meer in God geloven, kunnen ze dan geloven dat Jezus door God gezonden is? Als Ietsisme gaandeweg overgaat in Nietsisme en Weetniet-isten de meerderheid vormen, hoe kun je mensen dan nog iets zeggen over Jezus, over God?

Jezus bidt: “… opdat de wereld zal geloven dat Gij Mij gezonden hebt.” Enige tijd geleden heb ik voor mezelf genoteerd dat het Christendom de enige godsdienst is die op den duur de confrontatie met de wetenschap aankan. Waarom? Omdat in het Christendom God mens geworden is. Wat bedoel ik daarmee?

Alle oude godsbeelden en godsideeën beginnen in de moderne tijd hun kracht te verliezen. De Westerse cultuur is dominant en zal zich over de hele wereld uitbreiden. Na Rusland en China volgt ook Noord Korea en uiteindelijk volgen ook de Islamitische landen, want de machthebbers zullen ontdekken dat ze religie niet langer nodig hebben om hun macht te handhaven. Atheïsme en Nietsisme, naast Ietsisme en Weetniet-isme, bieden bovendien de markt een zee aan mogelijkheden waar geld mee verdiend kan worden.

Het Christendom heeft een totaal ander Godsbeeld, namelijk Jezus Christus. Wie God wil leren kennen, kijkt naar Jezus. Het Godsbeeld is in de mens gegeven en niet andersom. Daarom maakt de Katholieke Kerk studie van de mens, niet zomaar in zijn biologie of zijn evolutie, hoe leerzaam en interessant dat ook is, de Kerk denkt na over het wezen van de mens en toetst dat steeds weer aan Christus. Op de duur zal daarom het Christendom de enige wereldgodsdienst zijn het gesprek met de wetenschap aan zal kunnen. Dat is het gesprek op wetenschappelijk en filosofisch niveau.

Daarnaast hebben we natuurlijk het gesprek op straat en bij de verjaardagen. Ook daar kunnen we het gesprek aangaan, want het is interessant, als Nietsisten geloven dat niets heeft bestaan en dat de Big Bang uit het Niets is voortgekomen, dan heb je een gespreksonderwerp. Dan kun je Niets met een hoofdletter gaan schrijven want dan is dat Niets in staat om een heelal te laten ontstaan. Toch zal het gesprek pas echt op gang komen als mensen merken dat wij, gelovigen doen zoals Jezus, leven zoals Jezus, keuzes maken zoals Hij. Dan zijn wij betrouwbaar, geloofwaardig, dan bieden we hen de kans tot geloof te komen, zoals Jezus bidt: Opdat de wereld tot geloof zal komen. Amen.

Voorbede

Jezus spoort ons aan te vragen om de heilige Geest, de Helper. Bidden wij dan vol vertrouwen:

Wij bidden voor de Kerk, dat alle gelovigen door de Geest kracht mogen ontvangen om te leven in geloof, hoop en liefde, dat de heilige Geest ons één maakt en nieuw leven geeft aan de Kerk in West Europa. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving dat mensen de Goede Geest leren onderscheiden, dat zij tot bezinning komen zodat er vrede komt in zoveel landen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap, wij vragen om de heilige Geest die één maakt, om geestkracht en verrijzeniskracht, dat wij treden in de voetsporen van Christus, … opdat de wereld tot geloof mag komen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat de Heilige Geest allen één maakt, dat er harmonie mag zijn en dat de gezinnen plaatsen mogen zijn waar het geloof wordt doorgegeven (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top