Ga naar hoofdinhoud

Profeten roepen ons op tot bekering. Die bekering zal leiden tot grote vreugde, want dan kan God zijn heil laten stromen over zijn volk en over heel de wereld.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper en de H. Willibrord (Oegstgeest), 9 december 2018, om 09.30 uur en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019ADV02C

Lezingen

E.L: Baruch 5, 7 -9
Psalm: Tussenzang Ps. 126 (125) 1-2 ab, 2 cd-3, 4-5, 6
T.L: Filippenzen 1, 3-6. 8-11
All. Vers. Lucas 3,4 en 6
EV: Lucas 3, 1-6

Homilie

Wanneer we denken, onze gemeenschap wordt steeds kleiner, kijk maar naar de Kerk in Nederland, en al die feestelijkheid van de Kerk van vroeger is verdwenen, en de Kerk van nu wordt alleen nog maar beschuldigd van fouten uit het verleden, en we betekenen feitelijk niets meer in de wereld, en …

Stel dat God dan zegt: Lieve mensen, leg uw kleed van rouw en ellende af; en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien overal op aarde.

Dit woord hoorden we in de eerste lezing. Baruch schreef dit als woorden van hoop in een tijd waarin het voor Israël ook uitzichtloos was. Dan klinkt het plotseling als een geweldige bemoediging.

Maar wat betekent het: Leg uw kleed van rouw en ellende af …? Het betekent dat we niet aan Gods hulp en goedheid mogen twijfelen. Ook als iets menselijk uitzichtloos is, dan is het niet uitzichtloos voor God.

Wat betekent dan: Bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid …? Het betekent dat je weer trots durft te zijn op je geloof, op je band met God, trots dat je Gods Volk bent, dat wij Gods kinderen zijn. Niet de wereld bepaalt onze trots en onze vreugde, God is onze heerlijkheid.

Baruch ging verder: Sla de mantel van Gods gerechtigheid om ..! Dat moet onze weg zijn. Niet wedijveren met de wereld, niet de ratrace van meer geld, meer invloed, meer aanzien, meer opschepperij, meer luxe, meer genieten, nog harder en langer werken voor nog een beetje extra. Nee; Sla de mantel van Gods gerechtigheid om. Dat is: Doe mee met Gods gerechtigheid, ontferm je over de armen, de eenzamen, zij die in de wereld niet in tel zijn, maar die Gods lievelingen zijn, doe gerechtigheid, wees zo goed als God.

En dan: Zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien overal op aarde …! De kroon op ons hoofd is niet de eer van de mensen, of de eer van deze wereld. Onze kroon is de fierheid van ons geloof, de liefde voor God en de naaste, het uitzicht op eeuwig leven en de dankbaarheid voor Gods liefdevolle Voorzienigheid. En God wil dat dit zichtbaar wordt voor anderen, ja voor de hele wereld. Niet om op te scheppen op onszelf, maar om zo Gods eer te laten stralen voor het oog van de wereld.

Wanneer je zo die woorden van Baruch herleest, begrijpen we dat die woorden niet alleen voor de mensen van toen klonken maar net zozeer voor ons nu: … leg uw kleed van rouw en ellende af; en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien overal op aarde. Is dat niet de bekering waar Johannes ons toe oproept: Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden, volgens de profetie die geschreven staat in het boek van Jesaja: Een stem roept in de woestijn bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de mensheid zal Gods redding zien.

Bekering is niet iets sombers. Natuurlijk je moet ook nadenken over wat er mis is gegaan. Maar de vreugde moet onze kracht zijn, de vreugde dat God met ons verder wil, juist met een kleine kudde. Het aantal maakt voor God niets uit. De vreugde moet onze kracht zijn, want God pint ons niet vast op onze zonden, nee Hij wil ze vergeven. Kon naar Me toe, maak nieuwe voornemens, durf je geloof weer helemaal op te pakken, Ik sta aan jullie kant, durf nu ook aan Mijn kant te gaan staan en helemaal met Mij mee te doen.

“Elk dal moet gevuld elke berg of heuvel geslecht worden”, zeg Johannes. Welke heuvels of bergen moeten worden afgegraven? Dan denk ik nu aan de bergen van bezit, zoveel overbodige spullen die gaandeweg een ballast worden. Dan denk ik aan de bergen van afleiding, de media biedt ons honderden televisieprogramma’s en nog meer YouTube filmpjes, de wereld biedt ons bergen aan eten en drinken, aan plezier om uit te gaan, al je tijd kan erin gaan zitten. Graaf ze af, die bergen, haal weg wat overtollig is zodat je er weer doorheen kunt en tijd krijgt voor wat echt belangrijk is, voor wat echte vreugde geeft, voor dat wat waarde heeft voor God en de naaste.

Op deze tweede zondag van de Advent. Krijgen de woorden van Baruch en van Johannes hun volle waarde wanneer we vooruitkijken naar de geboorte van Christus. Als Baruch zegt: “… leg uw kleed van rouw en ellende af; en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid,” dan klinkt daarin al het woord van Paulus: “bekleed u met de nieuwe mens, dat is Christus”. En als Johannes de Doper zegt: “… bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht”, dan horen we Jezus al zeggen: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.

De vreugde van Kerstmis mag nu reeds ons hart vervullen en ons kracht geven weer enkele stappen te zetten achter Jezus aan, die stappen zullen eerst nog wat kracht kosten, maar daarna worden ze een bron van feest en vreugde, omdat we weer wat dichter bij God en de naaste zijn gekomen. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot onze Vader in de Hemel die ons wil vormen tot zijn kinderen.

Wij bidden voor de Kerk in deze Adventtijd, om een nieuwe mentaliteit van inkeer en bekering, wij bidden voor de nieuwe bisschop van Roermond, Harry Smeets, dat God hem en zijn bisdom wil zegenen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, om nieuwe inspanningen die leiden tot vrede door gerechtigheid, om een nieuw besef dat volledig menszijn vraagt om een zuivere relatie met God en de naaste. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en parochiekernen, om zegen over de gezinscatechese, voor alle vrijwilligers die zich in deze Adventtijd extra inspannen, dat de Advent hen brengt tot de vreugde van Kerstmis. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen; dat deze weken op weg met Maria allen mag helpen hun hart open te stellen voor God die ons naar zijn koninkrijk wil brengen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top