Ga naar hoofdinhoud

Dit weekeinde vieren we het feest van het Heilig Huisgezin, Jozef, Maria en Jezus. We mogen ons door hun voorbeeld laten inspireren en nadenken hoe we hen kunnen navolgen.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrord (Oegstgeest) en de H. Joannes de Doper (Katwijk), weekeinde van 29 en 30 december 2018, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019KERSTFAMC

Lezingen

E.L: Sir. 3, 2-6. 12- 14 of: 1 Sam. 1, 20-22. 24-28
Psalm: Ps. 128 (127), 1-2, 3, 4-5 of 84 (83), 2-3, 5-6, 9-10
T.L: Kol. 3, 12-21 of: 1 Joh. 3, 1-2. 21-24
All. Vers. Kol. 3, 15a en 16a of: Cf. Hand. 16, 14b
EV: Lucas 2, 41-52

Homilie

Wat is het verschil tussen de Heilige Familie en een doorsnee gezin? Je zou van alles kunnen noemen: Jozef blinkt uit in geloof, in het luisteren naar God, naar Gods engel, hij blinkt uit in het doen, het gehoorzamen zodra Gods engel hem iets zegt. Jozef blinkt uit als rechtvaardig mens, hij aanvaardt Maria en het Kind en doet alles voor hen wat nodig is.

Maria blinkt uit als de zuivere mens, zuiver in heel haar denken en doen, niets is er in haar leven dat tegen God ingaat. Ze luistert, gehoorzaamt, is bereid te doen wat God vraagt en geeft zichzelf als moeder van de Heer.
En dan Jezus. Ja van Hem kan je zeggen, die stijgt boven alles en iedereen uit. Zoon van God, volmaakt beeld van de Vader, de liefde in eigen persoon, de wijsheid in eigen persoon. Goede herder en offerlam, priester, koning, weg, waarheid en leven.

Toch is dat niet waar ik nu aan denk. Natuurlijk al deze dingen spelen een rol, maar Jozef moest ook gewoon werken en de kost verdienen, Maria had alle gewone taken als moeder en echtgenote, Jezus moest ook opgroeien, spelen, eten en drinken, slapen en leren, omgaan met vriendjes en vriendinnetjes en leren bidden en helpen in huis of in de werkplaats.

In het gewone leven is niet meteen iets zichtbaar van wat er in de diepte aanwezig is. Maar in de keuzes die ze maakten werd het wel zichtbaar en in de manier waarop ze met dingen omgingen. Over die keuzes wil ik met u nadenken.

Wat zijn onze keuzes waarmee wij bezig zijn? Beroepskeuze, een relatie, huis kopen, auto, computer, politieke voorkeur, biologisch eten, investeren in het milieu, … we hebben veel te kiezen. Wanneer komt God in ons keuzenllijstje voor? Misschien op de zondag; ga ik wel of niet naar de kerk, misschien bij een Doop, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk, bij ziekte of begrafenis. Wanneer maakt God deel uit van onze keuzes?

Daar zien we een belangrijk verschil met de Heilige Familie. Een verschil dat u ook wel herkent, want in zekere mate geldt dit voor ieder gelovig mens. Voor hen stond God op de eerste plaats. Elke keuze die ze maakten, maakten ze met God of voor God of vanuit God. Maria die met Jozef gekozen had voor een celibatair huwelijk, dat was een religieus besluit, een invulling van haar roeping. Jozef die kiest voor Maria vanuit zijn droom waarin de engel tot hem sprak. De keuze om in Nazareth te gaan wonen. De keuze om elke zaterdag naar de synagoge te gaan. Dit werd voor Jezus een gewoonte die Hij ook voortzette tijdens zijn reizen met zijn leerlingen door het land. Zo ook de keuze die we vandaag tegenkomen: Elk jaar naar Jeruzalem, naar de tempel. Niet één keer in je hele leven, zoals het bij de meesten de gewoonte was, maar elk jaar.

Overigens zie je in dit verhaal van de evangelist Lucas ook dat Jezus enigst kind van Maria is. Hij is de eerstgeboren zoon. Als er na hem nog meer kinderen zouden zijn geboren, dan zouden we die zeker tegen zijn gekomen in dit verhaal, want het zou vreemd zijn als ze dan al die keren alleen met Jezus zouden zijn gegaan, zeker die keer als Hij twaalf jaar is, de natuurlijke leeftijd om meer met de volwassenen in het geloof mee te doen.

De Heilige Familie is een voorbeeld voor ons, met name in de keuzes die ze maken en daarin de plaats die zij aan God geven. Precies zoals de Joodse leer het aangaf en Jezus later ook zal zeggen: Bemin God en je naaste, God op de eerste plaats, je naaste daarin niet als concurrent, maar als vervulling van het eerste gebod.

Wat voor consequenties zou dat hebben voor ons leven? Is het wel zo logisch en zinvol om God erbij te betrekken als je een ander auto koopt, of een ander huis, of je wel of geen tweede vakantie neemt, of je van baan verandert?

Voor Jozef, Maria en Jezus, is die vraag overbodig. God voor wie de haren op ons hoofd geteld zijn; God, die niet alleen de mens maar ook de mieren en de grassprieten geschapen heeft; alles heeft zijn plek in Gods kosmische plan. Voor Jozef, Maria en Jezus is het volkomen vanzelfsprekend om elke besluit in samenspraak te nemen. Dat is voor hen een tweede natuur, zoals man en vrouw met elkaar overleggen, zoals je dat in een goed team doet. Ook details zijn belangrijk, zij bouwen het geheel op.

Hoe zou het zijn als wij de dag weer meer bewust beginnen met een groet aan God, een kort gebed, een uiting van dankbaarheid voor de nieuwe dag met nieuwe mogelijkheden. Hoe zou het zijn wanneer we voor we aan het werk gaan even ons innerlijk tot God richten, om de juiste keuze te maken met dat waar we mee aan de slag gaan?

Hoe logisch is het om dan al deze keuzes in het weekend op de zondag mee te nemen naar de Kerk en ze daar aan God te geven als onze inspanning voor Gods Koninkrijk. Want al onze werkzaamheden, onze inspanningen, onze keuzes en onze dienst aan de naasten, maken deel uit van Gods grote plan met deze wereld, maken deel uit van Gods Koninkrijk dat nabij is. De Heilige Familie wijst ons de richting. Niet dat wij daar zo maar in slagen, maar zij bemoedigen ons die weg op de gaan met God en de naaste. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die met ons is bij alle momenten van ons leven.

Wij bidden voor alle gezinnen die het geloof een plaats in hun leven willen geven, dat zij bereid zijn de keuzes te maken die daarbij noodzakelijk zijn, dat zij voorrang geven aan Gods Woord, aan de liefde en aan een leven in verbondenheid met God en elkaar. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor alle gezinnen wereldwijd, om een rechtvaardig bestaan, om vrijheid van geloof, om veiligheid, een plaats om te wonen, om eten en drinken, school en werk, dat alle landen en alle overheden zich daarvoor inzetten. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we ons laten inspireren door de Heilige familie, dat we bereid zijn onze kleine en grote keuzes bij God te brengen, dat God er zijn Licht op laat schijnen door zijn Woord en door de Heilige Geest. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we elkaar zien als Gods kinderen, dat we in de gezinnen leren wat het belang van een gemeenschap is, dat we oog hebben voor elkaars noden en tijd voor elkaar maken. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top