Ga naar hoofdinhoud

U kent ongetwijfeld ook de tekst uit prediker: Alles heeft zijn tijd: Wat geweest is zal weer zijn. Wat gebeurd is zal weer gebeuren: er is niets nieuws onder de zon (Prediker 1, 9).

Oecumenische viering in de Dorpskerk (Wassenaar), 31 december 2018, om 19.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019OUDJAAR1C

Lezingen

E.L: 1 Thessalonicenzen 5: 16-24
Psalm: Ps. 96 (lied)
EV: Lucas 5, 33-39

Homilie

Oud en Nieuw. Het thema van deze viering ligt enigszins voor de hand. Oud en Nieuw. Toch, als je er over nadenkt, is er heel wat over te zeggen. Oud staat meestal voor dat wat gaat verdwijnen, wat wordt afgedankt. Dat verzin ik niet zelf, het is een woord uit de Hebreeënbrief: … alles wat oud en bejaard wordt, staat op het punt te verdwijnen (Hebreeën 8, 13). Dat klinkt niet zo leuk, zeker niet als we rondkijken en zien dat de gemiddelde leeftijd in de kerk doorgaans wat hoger is. Zoals we net in het Evangelie hoorden maakte Jezus Zelf ook een keer een opmerking over oud en nieuw, dat ging toen over de wijn: “… niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!” (Lucas 5, 38-39)”. De oude wijn is goed. Dat klinkt wat prettiger, maar Jezus gaat wel verder met de nieuwe wijn. Er is Bijbels gezien enige voorkeur voor nieuw. Denk aan Paulus in zijn Brief aan de Romeinen: Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie” (Romeinen 13, 2).

Oud en nieuw. U kent ongetwijfeld ook de tekst uit prediker: Alles heeft zijn tijd: Wat geweest is zal weer zijn. Wat gebeurd is zal weer gebeuren: er is niets nieuws onder de zon (Prediker 1, 9). Vanuit die gedachte lijkt het me goed om eens naar het oude te kijken met nieuwe ogen. Verleden jaar om deze tijd was 2018 nieuw. In één jaar tijd is nieuw dus alweer oud. We weten inmiddels ook wat dat jaar geworden is: Nog steeds vluchtelingen, nog steeds geweld op veel plaatsen in de wereld, nog steeds geen oplossing met de Brexit, nog steeds politiek geharrewar, opwinding over de manoeuvres van president Trump of Poetin of Erdogan of wie dan ook. Het is het oude liedje: “Er is niets nieuws onder de zon”. Maar er is ook op de valreep ook een aanzet tot een klimaatakkoord, hoe onvolmaakt ook en talloze mensen hebben in mantelzorg naar anderen omgezien, individuele mensen en groepen hebben problemen overwonnen, in hun eigen leven of met anderen. Het Goede Nieuws wordt niet zo snel gehoord. Ook dat is oud nieuws.

Hoe zou het komende jaar nu echt nieuw kunnen worden? Nieuw, niet zoals een nieuw telefoon, een nieuw huis of een nieuwe auto. Dat went snel en is na een jaar ook alweer een beetje oud. Bovendien is het oude dan soms wel beter dan het nieuwe. Het gaat dan om een andere nieuwheid.

God heeft het eerste woord. Met dat lied begonnen we. En God heeft het laatste woord. Hij staat aan het begin en Hij komt aan het einde, Hij is de Alfa en de Omega. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. God is altijd nieuw, altijd verrassend, altijd origineel. De nieuwheid van God veroudert nooit, dat is de nieuwheid waar het om gaat. Dat geldt ook voor Christus. De Brief aan de Hebreeën herinnert ons er aan: Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Oud en nieuw in het heden bijeen.

Voor wie die houding heeft, is het ook oude lied altijd weer nieuw. Zoals we zongen uit Psalm 96: Zingt een nieuw lied alle landen. De oude Psalm wordt nieuw als wij hem lezen met nieuwe ogen. Wij mensen, wij hier vanavond samen in deze oudejaarsviering, wij kunnen de nieuwe wijn zijn, hoe oud we ook zijn. Het is zijn Geest die ons doet kijken met nieuwe ogen, die ons doet zingen met een nieuwe stem, die ons nieuwe kansen doet zien. Als we verwachten dat 2019 toch weer het oude liedje zal zijn, dan is het nieuwe jaar nu al oude koek. Maar met Augustinus ben ik geneigd te zeggen: Wij zijn de tijd. Zijn wij nieuwe mensen, met een nieuwe visie, waarin God het voor het zeggen heeft, met het eerste en het laatste woord, waarin Christus dezelfde is, in verleden, heden en toekomst, dan maken wij 2019 tot een nieuw jaar, een jaar waarin wij betere mensen worden en waarin dan ook de aarde weer wat beter wordt, een jaar waarin we wat dichter bij God en elkaar komen, dichter bij Gods Koninkrijk.

Back To Top