Ga naar hoofdinhoud

Samen vieren met alle heiligen. Dat is samen met al diegenen die nu leven in de volheid van Gods liefde.

Eucharistieviering in de federatie RRM – H. Laurentius, in de kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth (kathedraal) en de H. Liduina (Hillegersberg), 1 november 2022, om 09.30 en 19.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2022ALLHC

Lezingen

E.L.: Apokalyps 7,2-4.9-14
Ps.: 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6
T.L.: 1 Johannes 3,1-3
VE.: Matteüs 11,28
Ev.: Matteüs 5,1-12a

Homilie

Waar gaat het in het leven om? Het is goed om te kijken naar de samenleving, bijzonder naar de media. Daar wordt zichtbaar waar onze cultuur op inzet. De overal aanwezige reclame wil graag dat wij spullen kopen en spiegelt de idee voor dat we zo gelukkig worden. Met deze body lotion, of met deze after shave, loopt de hele wereld achter je aan. De gedachte is: Je bent op aarde om gelukkig te zijn. En om gelukkig te worden moet je alles hebben wat je hart begeert. Op de vraag waar het in dit leven om draait zou het antwoord van de reclamewereld kunnen luiden: “Wij zij op aarde om te genieten”.

Het Evangelie geeft ons een ander antwoord. Je zou kunnen zeggen: “Wij zij op aarde om Kind van God te zijn”. Daarover gaat de tweede lezing: “Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend” (1 Joh. 3,1). De wereld kan Jezus en de weg van Jezus niet accepteren, omdat Jezus ons voorhoudt dat we alleen door het kruis heen tot een nieuw en ander leven komen.

Met het feest van Allerheiligen worden we ons opnieuw bewust dat de heiligen die weg van Jezus zijn gegaan. Een weg die op een of andere manier altijd tegen de grote stroom van de wereld ingaat. Hebben de heiligen dan niet genoten van zoveel goeds? Zeker wel, al zijn er ook grote asceten bij. Jezus Zelf werd uitgescholden voor vriend van tollenaars en zondaars, iemand die eet en drinkt. Het verschil is dat dit niet op de eerste plaats komt, zelfs niet op de tweede of derde plaats. Het komt erbij als gave, als extra, als uiting van vreugde. Niet het genieten is doel, maar Jezus navolgen.

Heiligen zijn daarbij als een brug, want hoe volg je Jezus na? Het leven in het Evangelie is toch wel wat anders dan nu. Daarom zijn we blij met de heiligen. Ze zijn een brug in tweeduizend jaar navolging. Natuurlijk zoeken we ook zelf contact met Jezus in ons gebed en in de lezing van de Schrift, Hij is de Middelaar, Hij is het centrum van ons geloof. Toch merken we dat we de hulp van onze medemensen nodig hebben in de navolging van Jezus. Het inspireert enorm als je iemand ziet die dat realiseert wat je zelf ook graag wilt. Dat werkt zo in de muziek, in de sport en in heel het leven.

Het is interessant om te kijken hoe heiligheid in de geschiedenis van de Kerk zich ontwikkelde. Paulus noemt de Christenen, allen die in zijn tijd tegen de verdrukking in Jezus navolgen “de heiligen”. Honderd jaar later zie je dat vooral de martelaren, zij die hun leven geven in navolging van Jezus de heiligen worden genoemd. Wanneer de vervolgingen steeds minder worden, met name na het jaar 400, zie je dat de woestijnmonniken, zij die in afzondering leven en de wereld vaarwel zeggen heilig worden genoemd. Daarna zijn het de grote verkondigers zoals in onze streken Willibrord en Bonifatius, die als heilig worden aangemerkt. Dan zie je in de 12e eeuw de beweging van Franciscus, armoede als navolging van Christus, als een weg tot heiligheid. Zo gaat het door tot in onze tijd. Een tijdlang zag men vooral heiligheid bij mensen die een zeer devoot leven leidden, met visioenen en soms strenge vormen van ascese. Tegelijk zie men heiligheid bij hen die zich enorm inzetten voor armen, zieken, melaatsen; heiligheid in sociaal engagement, verbonden aan het Evangelie. Elke tijd heeft zo zijn eigen accenten in de visie op heiligheid, maar altijd is er die verbondenheid met Christus, de navolging van Christus en het gelijkvormig worden aan Christus.

Naast de heiligen als navolgers van Christus is er ook een andere kant met de heiligen als voorsprekers. Ook dat is een aspect van de heiligen dat we niet mogen vergeten. Wij, hier op aarde, wij bidden voor elkaar, dat hoort bij het christen zijn. Dat bidden voor elkaar eindigt niet met de dood. Waarom zou dat? Als Jezus aan de rechterhand voor ons ten beste spreekt, als de Heilige Geest onze voorspreker is, zou het heel vreemd zijn als de heiligen niet ook voorsprekers zouden mogen zijn.

In de eerste lezing wordt het getal van 144 duizend genoemd. Dat is 12 x 12 x 1000. Twaalf, het aantal stammen van Israël, maal twaalf, het aantal apostelen, maal duizend. Duizend betekent hier de alles overtreffende trap. Daarna zag hij een menigte die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen …, een ontelbare menigte dus. “… Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.” Martelaren, belijders, heiligen.

Heiligen zijn voorsprekers, die ons meenemen in hun lofprijzing en hun gebeden. Heiligen zijn ook voorbeelden die ons helpen Jezus na te volgen. Hedendaagse heiligen zijn vrouwen als Edith Stein en moeder Teresa, mannen als Maximiliaan Maria Kolbe, Titus Brandsma en Paus Johannes Paulus II. Mensen die gegrepen zijn door de liefde van Christus, een liefde die hen boven zichzelf uit heeft getild. Mensen die zich volledig hebben toevertrouwd aan het geloof in Jezus Christus. Hun geloof heeft stand gehouden in de donkerste nacht, waar het licht van het verstand, van kennis, van ervaring of van wat dan ook gedoofd is, niet meer voldoet, daar hadden zij het licht van het geloof.

Door die weg van Jezus te gaan, zijn zij andere mensen geworden, veranderd van kind van deze wereld in kind van God. Zo is in hen het Evangelie van de zaligsprekingen waar geworden. Wij mogen hen vragen ons te helpen, dat wij met hun voorbeeld en hun voorspraak Jezus blijven navolgen, dat ook wij doen zoals Hij en dus ook doen zoals de heiligen; tot we eens met hen zijn in Gods eeuwige vaderhuis, met al onze dierbaren. Amen.

Voorbede

Op voorspraak van alle heiligen bidden wij tot God, onze hemelse Vader.

Wij bidden voor onze Kerk en voor alle mensen van goede wil. Wij vragen om die geest van geloof en liefde metterdaad die de heiligen heeft gemaakt tot trouwe navolgers van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor regeringen en verantwoordelijken in de wereld, dat zij meebouwen aan een cultuur, een economie en een samenleving waarin goedheid, liefde en omzien naar elkaar, belangrijker zijn dan geld, macht en invloed. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor hen die vervolgd worden, dat zij in de geest van de zaligsprekingen durven blijven vertrouwen op de weg die Christus wijst. Dat zij zichzelf niet verliezen in haat en geweld, dat zij in alle omstandigheden Gods liefde weten te behouden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor ouders, kinderen en kleinkinderen. Wij vragen om een nieuw begrip van wat heilig is, een nieuw verlangen tot navolging van Jezus en dat de heiligen ons daarin een hulp zijn. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top