Ga naar hoofdinhoud

Preek feest van de Heilige Familie, jaar C, 30/31 december 2000

Christus heeft alle fasen van ons mensenleven doorlopen en zo geheiligd. In de moederschoot, in de geboorte, in het kind zijn, in het volwassen zijn, in zijn lijden, sterven en zijn verrijzen. Zo heeft Hij ons een weg gewezen tot mens zijn.
Lees meer

Preek Eerste Kerstdag, Hoogfeest geboorte van Christus, 25 december 2000

Kerstgedicht
Lees meer

Preek Eerste Kerstdag (jongerenviering), Hoogfeest geboorte van Christus, 25 december 2000

Kerstverhaal Thomas: Wat is nu eigenlijk Goddelijk?
Lees meer

Preek Kerstavond (gezinsviering), Hoogfeest Geboorte van Christus, 24 december 2000

Kerstverhaal Sanne
Lees meer

Preek Kerstavond (jongerenviering), Hoogfeest Geboorte van Christus, 24 december 2000

Daar staat Frits; bij de kerststal. Het is goed om daar even te staan, het is toch eigenlijk te gek, een volwassen vent bij de kerststal voor zijn praatje met het kerstkind. Maar hij voelt zich er goed bij. Jezus, waar leef ik voor?
Lees meer

Preek 21e zondag, door het jaar B, feest H. apostel Bartholomeüs, 26/27 augustus 2000

Jezus als hemelladder. Hij is degene die hemel en aarde verbindt.
Lees meer

Preek Hoogfeest Sacramentsdag, jaar B, 25 juni 2000

Het Nieuwe Verbond: Dit verbond heeft God het offer van zijn Zoon gekost. Zijn Verbond is niet oranje, het is bloedrood en het is blank als het brood, Jezus Bloed, het lichte Brood, tekenen wat zijn verbondenheid met ons Hem waard is. Dat is de werkelijkheid waarin wij delen als wij de verbondssluiting herdenken en hernieuwen en waaraan we deelnemen in de Communie.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar B, 17/18 juni 2000

Door Jezus hebben we ontdekt dat God nog veel groter is dan we al dachten, nog veel meer mogelijkheden heeft, nog veel rijker is. God is één en veel tegelijk. Dat betekent ook dat er in God communicatie is. De Vader communiceert met de Zoon door de heilige Geest.
Lees meer
Back To Top