Ga naar hoofdinhoud
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar B, 17/18 juni 2000

Door Jezus hebben we ontdekt dat God nog veel groter is dan we al dachten, nog veel meer mogelijkheden heeft, nog veel rijker is. God is één en veel tegelijk. Dat betekent ook dat er in God communicatie is. De Vader communiceert met de Zoon door de heilige Geest.
Lees meer

Preek Tweede Pinksterdag (oecumenische viering), 12 juni 2000

God nodigt ons tot eenheid, Geest over allen. Eenheid die begint in het volbrengen van zijn gebod. Wie dat doet is het die Jezus bemint, wie Hem bemint door de waarheid te doen heeft recht om de waarheid te spreken. De waarheid, die voortvloeit uit de liefde tot God en de naaste, is een waarheid die één maakt.
Lees meer

Preek 9e zondag, door het jaar B, 4/5 maart 2000

De zondagsrust is een geneesmiddel, dat we helaas steeds vaker vergeten in te nemen.
Lees meer

Preek 8e zondag, door het jaar B, 26 februari 2000

Hoe is Jezus als bruidegom? Hij is de bruidegom die er helemaal is voor de bruid, voor Wie de bruid alles is, voor Wie de bruid de enige is, Die voor haar zijn leven wil geven, die Hij trouw blijft in vreugde en verdriet, in armoede en rijkdom. Hij is de bruidegom die maakt dat de bruid leeft, die haar vruchtbaarheid schenkt, die haar voedt en van alles wat zij nodig heeft, voorziet. Hij is de ware Bruidegom. Toch is het geen droomhuwelijk, vanwege onze menselijke zwakheid en de beperktheid van onze menselijke liefde. Toch blijft Hij trouw zelfs als wij tekortschieten.
Lees meer

Preek 7e zondag, door het jaar B, 19/20 februari 2000

Een wonderlijk Evangelie over vindingrijkheid, samenwerking, geloof, genezing en vergeving van zonden.
Lees meer

Preek 6e zondag, door het jaar B, 14 februari 2000

Waardoor zijn de Lourdes-bedevaartgangers aangeraakt? Zelf hebben ze die bijzondere grot aangeraakt. Zij hebben het water aangeraakt. Maar dat is slechts het begin. Op een of andere manier zijn zijzelf aangeraakt. Die grot heeft hen geraakt, het water heeft hen geraakt.
Lees meer

Preek 5e zondag, door het jaar B, 5/6 februari 2000

Wij mensen hebben vaak het idee: God is almachtig, God kan alles, je hoeft het Hem maar te vragen en het komt in orde. Maar zo zit het niet.
Lees meer

Preek 3e zondag, door het jaar B, 22/23 januari 2000

De kerk aanpassen, omdat de tijden zijn veranderd? De tijden zijn nauwelijks veranderd zijn. Als Jezus in die tijd het celibaat nodig vond voor zichzelf en ook zijn leerlingen daartoe uitnodigde, dan is het ook nu zeker zo hard nodig. Roeping gaat altijd tegen het geluid van de wereld in. Niet alleen de roeping tot priester of diaken, tot religieus leven of dienstwerk in het pastoraat. Maar ook de roeping tot het huwelijk. De roepingencrisis is ook niet een celibaatscrisis. De roepingencrisis is een geloofscrisis.
Lees meer
Back To Top