Ga naar hoofdinhoud

Inleiding Gezinsdag IHGO beluisteren (MP3)

De kwaliteit van de opname is matig, maar voor wie wil kan zo toch mijn inleiding over geloof en gezin beluisteren.

Pastoor Michel Hagen

Toelichting:

De inleiding is gehouden op de jaarlijkse gezinsdag van het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding op zondag 4 oktober 2015 in Vught, dit was tevens de dag dat in Rome de Gezins­synode startte. Het thema van de dag was: Geloof, Carrière, Gezin.

Het gezin, de natuur­lijke om­ge­ving waar­in kin­de­ren op­groeien, staat niet alleen volop in de belang­stel­ling maar ook onder druk. Zeker binnen de katho­lieke Kerk is veel te doen over het gezin, over de uit­da­gingen waar het voor staat en hoe de Kerk gezinnen hierin kan onder­steunen. Veel gezinnen immers raken op hun zoek­tocht door het leven bescha­digd of gebroken. Paus Franciscus acht de aan­dacht voor het gezin van groot belang: in oktober vindt op zijn initia­tief een grote kerk­ver­gadering (synode) plaats over het gezin met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag’.

Waar leg je je prioriteiten? Hoe ga je om met de prestatie­druk? Wat betekent dit voor jullie als echtgenoten en, misschien wel de grote vraag voor velen, hoe vind je je balans als man, als vrouw, als gezin, tussen al deze aspecten?

Back To Top