Ga naar hoofdinhoud

Kindercatechese over communicatie binnen het gezin, over gehoorzamen en over God in het gezin

Tip: voer het gesprekje vooraf met de kinderen alvorens de audio te luisteren

Beluisteren Kindercatechese (MP3)

GESPREKJE VOORAF

Vertel eens met welke mensen woon jij in een huis?
(…)

Jijzelf, pappa, mamma, broer en zusje hoe noemen we die samen?
(…)

Een gezin. En wat is de basis van het gezin? Waar begint een gezin mee?
(…)

Het huwelijk van pappa en mamma.

Jezus is ook opgegroeid in een gezin, een gelovig gezin. Het gezin van Maria en Jozef. We noemen dit gezin: de Heilige familie of het Heilige huisgezin. Als Jezus twaalf jaar is laat Hij, zonder het te willen, zijn vader en moeder, Jozef en Maria, flink schrikken. Luister maar.

EVANGELIE
Lucas 2, 41-52

Jezus wordt al groot.
Hij wordt twaalf jaar.
Nu mag Hij met de mannen meedoen in de tempel. Hij mag voorlezen uit de Bijbel.
Maar als Jozef en Maria weer naar huis gaan, raken ze Jezus kwijt.
Ze zoeken en zoeken, maar ze kunnen Jezus niet vinden.
Ze hebben groot verdriet.
Ze zoeken overal, drie dagen lang.
Gelukkig daar is Jezus.
Hij is in de tempel.
Maria is helemaal van slag. Ze zegt:
“Kind toch wat heb je gedaan? Denk eens met hoeveel verdriet je vader en ik naar je hebben gezocht.”
Maar het lijkt wel of Jezus het niet snapt. Hij zegt:
“Hebt U naar Mij gezocht? Maar wist u dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”
Maar Jozef en Maria begrijpen niet wat hij bedoelt.
Hij gaat met hen mee naar Nazaret, en doet wat zij zeggen.
Jezus wordt een wijs en volwassen man, die steeds meer in de gunst komt bij God en de mensen.

WIJ PRATEN NA OVER HET EVANGELIE

Is mamma jou wel eens kwijt geweest?
(…)

Als je kind weg is dan schrik je als moeder heel erg. Vader schrikken er trouwens ook van. Zo was het ook met Maria en Jozef. Zij waren heel bezorgd. Snapt Jezus dat ook?
(…)

Nee het lijkt of Jezus het niet snapt. Hoe komt het nu dat Jezus het niet snapt?
(…)

Jezus is in de tempel, en Hij weet het zeker: “Dit is het huis van God, het huis van mijn Vader”. Hij voelt zich daar helemaal thuis en Hij denkt dat Maria en Jozef dat ook weten.
Maria en Jozef denken iets heel anders. Zij denken: “Jezus hoort bij ons, hij moet met ons mee naar huis.” Er is dus wat we noemen een ‘miscommunicatie’. Ze hebben elkaar niet begrepen. Zo gaat dat, ook als Jezus de zoon van God is. Ze moeten dus naar elkaar luisteren en met elkaar praten.

Naar elkaar luisteren en met elkaar praten is heel belangrijk. Voor de pappa’s en mamma’s met elkaar, maar ook tussen ouders en kinderen en tussen broers en zussen. Het is goed om thuis, in het gezin, naar elkaar luisteren en met elkaar praten. Dat geldt voor alles maar ook voor het geloof. Het is dus ook goed om met elkaar te praten over God. Hij hoort er helemaal bij in het gewone leven, in de dingen van elke dag. Sterker nog: Hij is het belangrijkste.

Praat jij wel eens over het geloof?
(…)
Op wat voor een momenten?

We lezen in dit verhaal ook dat Jezus doet wat zijn papa en mama zeggen.
God heeft Hem Jozef als vader gegeven en Maria was zijn moeder, dus moet hij luisteren naar Jozef en Maria. Hij moet alles leren, leren lopen, leren eten, praten, lezen en schrijven, en ook leren gehoorzamen. Dat is vooral moeilijk bij vervelende dingen. Herken je dat ? Vind jij het moeilijk om naar pappa en mamma te luisteren?
(…)

Waarom is dat zo moeilijk?

(…)
Gehoorzamen kan moeilijk zijn. Toch heeft Jezus dat nodig, omdat Hij later het aller-moeilijkste moest kunnen volhouden, het dragen van het kruis. Hij leert van Jozef dat je eerst moet zoeken naar Gods plannen, omdat die het belangrijkst zijn. Hij leert van zijn moeder Maria, dat God zijn plannen vooral met heel gewone mensen waarmaakt.

Door te luisteren naar Maria en Jozef heeft Jezus geleerd te luisteren naar God, heeft Hij leren gehoorzamen aan God, zodat Hij later ook Gods grootste plan kon uitvoeren.

Het gezin van Jozef, Maria en Jezus laat zien, hoe belangrijk een gezin is waarin de plannen van God het belangrijkst zijn. Zo verandert God de wereld.

KINDERGEBED VOOR HET GEZIN

Goede Vader in de hemel,
het is uw plan dat een man en een vrouw een gezin stichten.
Als alles gaat zoals U bedoelt, dan is een gezin geweldig mooi en fijn.
We weten dat het niet altijd goed gaat,
daarom willen we U vragen ons te helpen,
alle vaders en moeders en kinderen,
dat ze altijd van elkaar blijven houden
en doen wat U ons leert.
Dan wordt het leven mooi
en zijn wij gelukkig.
Amen.

Back To Top