Ga naar hoofdinhoud

In zijn tweede brief aan de Christenen van Korinte schrijft Paulus: “We houden altijd goede moed”. Hebt u altijd goede moed, bent u altijd positief? Waar haalt Paulus die goede moed vandaan?

Die haalt hij uit het perspectief van de hemel, uit het eeuwig leven. Hij schrijft: “Wij weten het immers: als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis. Zolang wij in dit lichaam zijn, zuchten wij dan ook, vol verlangen naar de beschutting van onze hemelse woning …” (2 Korinte 5, 1-2). Sinds de verrezen Heer hem is verschenen, leeft Paulus vanuit het geloof in de verrijzenis. Uit het geloof in het leven voorbij de dood haalt Hij goede moed voor het leven hier en nu. Sterven met Christus wordt leven in eeuwigheid.

Er is echter ook een sterven tijdens ons leven, dat is het sterven van alledag. Ook dat is voor Jezus een overgaan naar een leven in God. Die twee horen bij elkaar. De weg naar de hemel ga je niet zonder op aarde de weg met Jezus te gaan.

Het gaat daarbij om het afsterven aan egoïsme en eigenbelang, agressie en heerszucht, om een afsterven aan geweld en hebberigheid, aan ongeduld en gebrek aan zelfbeheersing. Wie daaraan durft te sterven, komt tijdens zijn leven op aarde al tot nieuw leven, een leven in liefde en dienstbaarheid, die komt tot leven in vredelievendheid en behulpzaamheid, in vriendelijkheid en geduld, in mildheid en gulheid.

Sterven om tot leven te komen, dat vinden we terug in de gelijkenissen van Jezus over het zaad. Hij zegt; “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort” (Johannes 12, 24). Graan op de akker, een mosterdzaadje in de tuin; het worden tekenen van hoop tegen wanhoop in.

Durven we in kleine daden van goedheid Gods liefde te zaaien, durven we al onze kaarten te zetten op de hemel door de navolging van Jezus? Wanneer we dat durven en daar stappen in zetten, dan verzekert Jezus ons van een toekomst in het Koninkrijk van God. Dat begint reeds hier op aarde en wordt volkomen is de hemel. Met dit perspectief voor ogen schrijft Paulus: “We houden altijd goede moed, want dan heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis”. Dat wens ik u van harte toe.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #11 – Week 24 2024

Back To Top