Ga naar hoofdinhoud

Het hoogfeest van het heilige Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus (Sacramentsdag) bestaat al sinds 1248. Het gaat terug op de visioenen van Juliana, een augustines van het klooster Mont Cornillon in Luik. Vanaf 1209 had zij mystieke ervaringen waarin zij Christus zag. Hij gaf haar de opdracht zich in te spannen voor de instelling van Sacramentsdag. De bisschop van Luik hechtte geloof aan haar visioenen en in het jaar 1248 stelde hij dit feest in voor zijn bisdom. De latere paus Urbanus IV was aartsdiaken van datzelfde bisdom Luik. Veertien jaar later, in 1264 (op 11 augustus) bepaalde hij dat “Corpus Christi” (Sacramentsdag) in de hele Kerk gevierd moest worden.

Waarom vieren we dit feest? Denk eens aan de verschijning van Maria aan Bernadette in Lourdes. Maria verzocht een kerk op die plek te bouwen. Waarom? Niet omdat Maria zo graag in de belangstelling staat, maar omdat zij op die plek iets goeds kan betekenen voor de mensen die daar komen, met name voor de zieken.

Zo is het ook met Sacramentsdag. Jezus droeg aan zuster Juliana op dat er een feest moest worden ingesteld om zijn aanwezigheid in de Eucharistie te vieren. Niet omdat Jezus zo graag in het middelpunt van de belangstelling staat, maar omdat Hij daardoor iets goeds voor ons kan zijn. De Eucharistie, de Communie, is als een voedsel voor de ziel, hemelbrood dat verrijzeniskracht geeft.

In de Eucharistie en vooral bij de aanbidding mogen we ons meer bewust zijn van die aanwezigheid van Christus in de Hostie. Het is zijn verborgen aanwezigheid die Hij ons had beloofd: “Zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld (Mt. 28, 20)”.

In de aanbidding eren wij Christus en naderen we tot Hem die heeft gezegd: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verkwikking schenken” (Matteüs 11, 28). Als wij bij hem zijn, krijgen we opnieuw moed en kracht om ons kruis te dragen en er te zijn voor anderen. De godslamp bij het tabernakel is de waakvlam die ons eraan herinnert dat de Heer in ons midden is door de Communie die daar wordt bewaard.

We vieren het hoogfeest van het heilige Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Zoals bij elk Sacrament geldt ook hier: Christus heeft het ons gegeven, omdat wij het nodig hebben. We mogen Hem speciaal op deze dag danken; op het feest van zijn aanwezigheid voor ons.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #10 – Week 22 2024

Back To Top