Ga naar hoofdinhoud

Ik mag u een Blijde Boodschap verkondigen; Goed Nieuws. Het gaat over Bevrijding met een hoofdletter. Maar wat is Bevrijding en waarvan moeten we bevrijd worden?

Het is zo’n wonderlijk feest het Kerstfeest; een volkomen omgekeerde wereld. Jozef heeft een woord van de engel nodig om te begrijpen dat God aan het werk is, uit zichzelf had hij een andere beslissing genomen. Herders hebben een woord van een engel nodig om te begrijpen dat die geboorte daar in die stal een goddelijk gebeuren is. Wijzen hebben een ster nodig om de weg te vinden naar die koning die ze anders nooit hadden herkend.

Hetzelfde geldt voor ons. Je kunt uit jezelf het Kerstfeest niet begrijpen. Het zijn verhalen waar moderne mensen wel vertederd naar kunnen luisteren, maar als je doorvraagt dan geloven ze het toch niet echt: “Jezus, Zoon van God? Ja, maar dan hooguit figuurlijk”. “Maria, maagd en moeder en zwanger door de Heilige Geest? Welnee joh, dat is een volksverhaal om Jezus extra interessant te maken.” “Verrijzenis met Pasen? Ach dat is hooguit bij wijze van spreken, omdat zijn leerlingen doorgaan met zijn ideeën”. Zo kan je elk mysterie van ons geloof terugbrengen tot een louter menselijk verhaal waar God uit verdwenen is. Je kunt Kerstmis uit jezelf niet begrijpen. Jozef en Maria, en ook de herders, hadden een engel nodig om te verstaan wat God wilde. De wijzen uit het Oosten volgden hun ster.

En wij? Wat hebben wij nodig om met Kerstmis die Blijde Boodschap tot ons te laten doordringen? Waarvan komt Jezus ons bevrijden? We hoorden het uit de mond van de engel in het Evangelie. Wat zei hij tot Jozef? “Maria zal een Zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden”. Dat is dus wat Jezus komt doen! Daarvan komt Hij ons redden. Zonde, dat is wat ons mensen vervreemdt van God en elkaar. Door zonde verliest een mens het doel van zijn leven uit het oog. Door zonde raken mensen opgesloten in zichzelf. Jezus komt om ons daarvan te redden.

De Blijde Boodschap van Kerstmis roept een vraag op: Willen wij bevrijd worden van de zonde? Willen wij genezen van de zonde die zich ergens in ons hart schuilhoudt en die ons steeds weer in de greep krijgt? Ja? Willen we daarvan bevrijd worden? Dan verkondig ik u een Blijde Boodschap: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer”, “Hij zal zijn volk redden uit hun zonden”.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #27 – Week 51 2022

Back To Top