Ga naar hoofdinhoud

Dit weekend zijn we te gast bij Johannes de Doper. In het Evangelie zegt hij over Jezus: “Ook ik kende Hem niet …” (Johannes 1, 33). Is dat niet vreemd? In het Evangelie van Lucas lezen we dat Johannes in de schoot van zijn moeder opspringt als Maria bij Elisabeth komt (Lucas 1, 44). Ze zijn familie van elkaar en ze zullen elkaar zeker hebben ontmoet. Toch zegt Johannes de Doper: “Ook ik kende Hem niet …”.

Wat betekent dat? Er is een verschil tussen kennen en kennen. Hij kende zijn (achter)neef Jezus, maar hij kende Hem niet als de Messias. Johannes kende Jezus vanuit zijn familie, maar hij kende niet “De Zoon van God”. Johannes kent wel en kent niet, hij weet en weet niet. Menselijkerwijze kende hij Jezus alleen als mens.

Dit geldt ook voor zijn familie. Zelfs Maria heeft niet vanaf het begin precies geweten en beseft aan Wie zij het leven had gegeven. Als God mens wordt, is Hij echt mens, menselijk, zoals wij. De dorpelingen in Jezus dorp zullen roepen: “We kennen toch zijn ouders, we kennen zijn hele familie” en ze namen aanstoot aan Hem (Matteüs 13, 55-57).

Johannes de Doper heeft Gods openbaring nodig, Gods woord. Hij heeft daarvoor stilte nodig en gebed. Hij moet openstaan voor de Geest, open voor het onverwachte, wat wij mensen niet kunnen verzinnen of bedenken. “Ook ik kende Hem niet” zei hij “… maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.” “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten”.

Als Jezus zich laat dopen, staat Johannes daar als boeteprediker. Jezus voegt zich ongehinderd en onopvallend in zijn gezelschap, in die lange stroom pelgrims, boetelingen. Hij gaat het water in, ogenschijnlijk precies als de rest. Zijn nederigheid en vernedering worden een openbaring aan Johannes de Doper. Ineens ziet hij het verschil, kent hij Jezus op een nieuwe manier.

Johannes durfde te vertrouwen op de Geest, op zijn geestelijke ervaring. Zonder dat vertrouwen had hij nooit durven zeggen: “Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt”. Zonder vertrouwen had hij nooit kunnen zeggen dat Jezus het Lam van God is en doopt met de heilige Geest. Dat geldt ook voor ons: Zonder geloofs-vertrouwen, blijft wat we zeggen en doen mensenwoord en mensenwerk. Door te vertrouwen gaan we meer zien, durven we op weg te gaan, worden we nieuwe mensen en wordt ook ons leven nieuw.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #1– Week 2 2023

Back To Top