Ga naar hoofdinhoud

Wie of wat is God? Bent u wel eens bezig met die vraag? Als kind was ik al volledig overtuigd dat God bestaat, maar dan: Wie is God, wat is God?

Dit weekeinde is het feest van de Heilige Drie-eenheid. Dit stelt ons verstand op de proef. Maar wat kan het voor ons betekenen dat God drie en toch een is?

Gods drie-eenheid betekent dat wij als mens op drie manieren met God verbonden mogen leven. De god van de filosofen is onpersoonlijk, een onbewogen beweger, tot zo’n god kan je niet bidden, die zal ons niet redden.

Jezus kent zijn vader van binnenuit. Jezus doceert geen filosofie, toch biedt Hij de diepste gedachten. Jezus doceert ook geen psychologie, toch kent Hij ons mensen beter dan wij onszelf. Als Jezus over God spreekt, spreekt Hij uit ervaring. Die God, waar onze voorvaderen over spraken, die machtige God die Egypte versloeg, die God die ze ook een jaloerse God noemden, die God die ze vreesden omwille van zijn straffende hand, noem die God Vader. Jezus biedt ons een nieuwe relatie. Die oorsprong van het al, is ook de oorsprong van liefde, goedheid, schoonheid, geduld, medelijden en van barmhartigheid. Die dimensie van ons, als schepsel, als mens, krijgt een onnoemelijke diepte, als we kind van God de Vader worden.

Drievuldigheidszondag leert ons dat we redding vinden in de Zoon. We kunnen in alles bij Hem terecht; in vreugde en droefheid, in zinvragen en zingeving, zoekend naar een weg door dit leven, naar de waarheid over onszelf als mens, hoe te leven naar Gods bedoeling. Ja, Jezus is God. Hij is niet de Vader, toch is er geen schepping zonder de Zoon. Jezus is niet de Geest, toch zendt Hij ons de Geest van de Vader. Jezus is God als de Zoon. Die Zoon van God is onze broeder. Wij zijn als mens verbonden met Christus; tot op zijn niveau opgetild, tot in ons vlees en bloed met Hem verbonden.

De Geest is de derde persoon waardoor God weer anders met ons is verbonden, namelijk in ons. De Geest bouwt de Kerk op, de Geest vervult ons innerlijk, de Geest inspireert, bemoedigt, troost, sterkt en biedt wijsheid. Door de Geest worden wij tempels van God, wil God in ons wonen en door ons in deze wereld werken. God is dichtbij gekomen, aan de ene kant onbegrijpelijk, tegelijk mogen we ons drievuldig verbonden weten en dat ook ervaren, tot heil van onszelf, de Kerk en de wereld.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #13 – Week 23 2022

Back To Top