skip to Main Content

We zitten in de tijd tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Komende zondag wordt ook wel Wezenzondag genoemd: Jezus is vertrokken, de Geest moet nog komen. In het Evangelie van zondag zien we hoe Jezus bidt om eenheid (Lucas 24, 46-53); Hij vraagt de Vader om ons te bewaren in eenheid. Om welke eenheid gaat het?

Jezus zelf is ons model van eenheid. Wij zijn uitgenodigd Jezus te volgen in die Goddelijke maat van eenheid. Daarvoor bidt Hij. Het gaat niet om eenheid in verscheidenheid, zoals ieder voor zich en God voor ons allen, maar om verscheidenheid in eenheid. De Vader en de Zoon en de Geest zijn helemaal zichzelf, onderscheiden en toch volmaakt één. We zijn één, door Hem, door God, door Jezus, in de Geest, en in die eenheid is ruimte voor ieder van ons in verscheidenheid.

Onze eenheid begint bij Christus. Die eenheid wordt in de tijd voortgezet in zijn Kerk. Als de Kerk niet één is, wordt Christus versluierd en wordt Hij minder zichtbaar. Verdeeldheid belemmert de verkondiging. Die eenheid raakt niet alleen de oecumene maar heel het leven. Hoe dikwijls leiden meningsverschillen thuis, op de zaak, in de sportclub, binnen families tot irritaties en ruzies? Kunnen wij in ons geloof een basis vinden om anders met elkaar om te gaan? Op zo’n manier dat we erin slagen de eenheid te bewaren? Dat is zeker belangrijk voor echtparen, vanwege de ongelooflijke aantallen echtscheidingen. Verdeeldheid brengt verdeeldheid voort. Verdeeldheid veroorzaakt een kettingreactie. Dat geldt voor echtscheidingen net als voor kerken. Deze kettingreactie werkt door in de generaties na ons. Het is een uiterst kwalijke erfenis die we dan nalaten.

De bron van die verdeeldheid zit ten diepste in ons eigen hart. Op een of andere manier laten we toch heel snel de eenheid vallen voor ons eigen gelijk. Natuurlijk was Jezus zeer overtuigd van zijn gelijk. Hij is het ook blijven verkondigen, maar bovenal heeft Hij de pijn van de verdeeldheid in zijn eigen lijf gedragen. Hij heeft die last op zijn schouders genomen. Hij heeft niemand weggejaagd, maar eindeloos de waarheid voorgehouden. Verdeeldheid is ook gebrek aan vertrouwen. Vertrouwen dat als we de liefde voorrang geven, het geduld bewaren, en naar elkaar blijven luisteren, er uiteindelijk een weg gevonden wordt. Vertrouwen dat God zal voorzien, zodat de eenheid zelf een bron wordt die eenheid voortbrengt.

Jezus is ons model van eenheid. Hij geeft zichzelf in het teken van Brood, opdat wij één zijn zoals het Brood, zoals Christus, zoals God één is.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #12 – Week 21 2022

Back To Top