Ga naar hoofdinhoud

Het is een kleine rekensom, vanaf 25 maart negen maanden verder. Inderdaad, dan is het Kerstmis. Daarmee is meteen de betekenis duidelijk van het feest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). Op 25 maart vieren we dat Gods Zoon zijn aardse leven begon in de schoot van zijn moeder Maria.

Bij gesprekken vooraf aan de doop, hoor ik vaak hoe jonge ouders onder de indruk zijn van het nieuwe leven. Een wonder, zo noemen ze het. Een wonder dat zorg, liefde en bescherming nodig heeft. Dat wonder begint in de moederschoot, bijna onzichtbaar klein. Toch is in dat ene moment alles reeds gegeven voor de toekomst. Daar in dat veilige huis onder het hart van de moeder begint die ene unieke mens te leven.

Gods Zoon wordt mens, dat vieren we op 25 maart, al is Hij nog onzichtbaar. Gods Zoon wordt een ongeboren kind, Gods Zoon wordt peuter en kleuter, Hij wordt jongeling en volwassene. Het feest van Maria Boodschap helpt ons te beseffen dat Jezus bijna alle fasen van ons mensenleven heeft doorgemaakt. Één fase heeft Hij niet mogen meemaken; de ouderdom. Of toch wel, niet in jaren, maar in Wijsheid, niet in gewone slijtage, maar wel in het dragen van het kruis.

Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom Jezus niet als volwassene uit de hemel is gekomen? Dat was toch ook wel mogelijk geweest voor God? Waarom niet gekomen als een koning met vurige paarden en een leger van engelen dat meteen alle slechteriken neerslaat; een machtige Zoon van God, die niet met Zich laat spotten? Nee, het tegendeel gebeurt; de Zoon van God wordt mens, helemaal, van het meest prille en kwetsbare begin, tot het net zo kwetsbare einde als Hij wordt gedood.

Waarom? Een reden kan zijn dat wij dan niet zouden kunnen zeggen: “Wat weet God daarvan, God heeft geen lichaam, God weet niet wat lijden is, God kan gemakkelijk praten vanuit zijn hemelhoge troon”. Dat kunnen wij niet meer zeggen, want Gods Zoon heeft alle momenten van ons leven gedeeld. De Vader heeft gewild dat Jezus alle fasen, hoogtepunten en dieptepunten van ons menszijn zou delen. Zo is Jezus voor ons een voorspreker, een hogepriester, die van onze moeilijkheden weet en die ons volledig kent.

De Vader gaf zijn Zoon aan ons. Maria gaf haar Zoon aan ons en de Zoon gaf zichzelf aan ons. Negen maanden voor Kerstmis vieren we dat wonderlijke begin van ons nieuwe leven met God. Meer dan een hoogfeest waard.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #6 – Week 12 2023

Back To Top