Ga naar hoofdinhoud

Hieronder het Paasverhaal voor Kleuters en daarna een voorbeeld van een hele viering Kleuterkerk (duur: 30 min).

Het is heel stil. Jezus is dood gegaan aan het kruis. Hij is begraven in een graf. Een graf met een grote zware steen ervoor. Er staan ook soldaten die het graf bewaken. Zijn vrienden zijn erg verdrietig. Ze hielden zoveel van Jezus. Jezus was zo lief. Wat moeten ze nu zonder Jezus?

Het graf (gemaakt van papier mache)

Twee vrouwen gaan naar het graf van Jezus. Ze zijn vrienden van Jezus. Maar wat gebeurt er? Ze voelen een aardbeving. De grond gaat trillen. Er komt een engel uit de hemel. De engel rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: “Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn vrienden vertellen.” O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten ze aan de vrienden gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan! Hij zegt: “Ik groet jullie.” De vrouwen gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. “Jullie hoeven niet bang te zijn,” zegt Jezus, “Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien.” Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft! En ze hebben Hemzelf gezien. Al het verdriet van de laatste dagen is voorbij. God is sterker dan de dood. Wat een geweldig feest.

MH/MdM

Wij hebben een kruis gemaakt van oase en bestoken met buxus. Aan het begin van Kleuterkerk is dat het ‘donkere’ kruis. Na afloop van het verhaal mogen de kinderen er zelf bloemen insteken om het kruis ‘licht’ te maken. .

Jezus leeft! Zalig Pasen!

 

Dit is een voorbeeld voor een Paasviering voor Kleuterkerk, duur: een half uur.

Openingslied: Laat de kind’ren tot Mij komen

Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnenlopen.
Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van Mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Welkom en kruisteken

Gebed bij het donkere kruis

Dit is een donker kruis. Er is verdriet in de wereld, we zijn er stil van. Er is pijn, en mensen zijn soms alleen. Er gebeuren ongelukken, mensen maken ruzie of zijn ziek. Er zijn mensen die geen huis hebben, die moeten vluchten en elkaar kwijtraken.
Soms voelen we dat ineens heel duidelijk. Weet U, wat we zouden willen, God? Dat het allemaal niet bestaat. Dat het moeilijke donkere kruis verdwijnt en dat alles goed, blij en licht is.
Amen.

Paasverhaal Kleuterkerk

Het is heel stil. Jezus is dood gegaan aan het kruis. Hij is begraven in een graf. Een graf met een grote zware steen ervoor. Er staan ook soldaten die het graf bewaken. Zijn vrienden zijn erg verdrietig. Ze hielden zoveel van Jezus. Jezus was zo lief. Wat moeten ze nu zonder Jezus?

Twee vrouwen gaan naar het graf van Jezus. Ze zijn vrienden van Jezus. Maar wat gebeurt er? Ze voelen een aardbeving. De grond gaat trillen. Er komt een engel uit de hemel. De engel rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: “Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn vrienden vertellen.” O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten ze aan de vrienden gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan! Hij zegt: “Ik groet jullie.” De vrouwen gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. “Jullie hoeven niet bang te zijn,” zegt Jezus, “Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien.” Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft! En ze hebben Hemzelf gezien. Al het verdriet van de laatste dagen is voorbij. God is sterker dan de dood. Wat een geweldig feest.

(bewerking van gezinsboek Veertigdagentijd en Pasen van pastoor Hagen, pag. 136).

Gesprekje

Kinderen steken het kruis vol bloemen. Het kruis is nu licht.

Gebed bij het lichte kruis

Dit is het lichte kruis, God.
Het vertelt ons van alle goede dingen die er zijn tussen mensen. Van mensen die elkaar troosten en elkaar helpen. En dat mensen van elkaar houden.

Het lichte kruis vertelt ons van ruzies die weer zijn goed gemaakt, van zieke mensen die beter worden, van eenzame mensen die weer vrienden hebben gevonden. Van huizen die opnieuw zijn gebouwd. Van kinderen die genoeg te eten hebben, van soldaten die naar huis zijn gegaan, omdat er overal vrede is.

Goede God, we hebben daarom het lichte kruis versierd met mooie bloemen, omdat we weten, dat er naast verdrietige dingen in de wereld ook heel veel goede dingen zijn.
Amen.

Wensbede van de kinderen en kaarsen aansteken

De kinderen geven de intenties: iets blijs (dank U) , iets verdrietigs, een verjaardag etc. DE kinderen met een bede krijgen een kaarsje.
Processie naar Marie onder zingen van reffrein Lied: Ave Maria van Lourdes.

Gebed bij Maria: Wees gegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
De Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood, Amen.

Lied: ’t is Pasen

’t is Pasen, zei de vink en sloeg een liedje van plezier,
En de merel op het dak, in z’n beste zwarte pak,
Zong ook al dat het Pasen was, van tierelierelier.
En de klokken luidden luid boven alle vogels uit:
’t is Pasen, alleluja!

’t is Pasen, zei de wind en blies de wolken op de vlucht,
En het zonnetje dat scheen dwars door alle nevels heen.
De bloemen staken overal hun kopjes in de lucht.
Alle dingen werden blij, want de droefheid ging voorbij.
’t is Pasen, alleluja!

’t is Pasen overal, voor alle mensen, klein en groot,
En met Pasen ieder jaar, dan vertellen wij elkaar
Dat Jezus wonderbaarlijk is verrezen van de dood.
Hij kocht alle mensen vrij van de zondenslavernij.
’t is Pasen, alleluja!

Onze Vader

(in de kring, hand in hand)
V: Laten we bidden tot God onze Vader,
Met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

A: Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
En vergeef ons onze schuld,
Zoals ook wij aan anderen onze schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade.
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Slotgebed

In de winter lijkt alles dood en niets lijkt meer te leven. Geen blaadjes aan de bomen, waar zijn die toch gebleven? In de lente voelen wij weer warmte, door de zon gegeven. Alles groeit en alles bloeit, overal is nieuw leven. Ook het Paasfeest is een nieuw begin en Jezus is het licht. Hij geeft ons warmte en heel veel kracht. Is dat geen fijn bericht?!

Kruisteken

Slotlied: Vredeswens (de kinderen wensen elkaar en de ouders de vrede)
Vrede mag hier, van hand tot hand;
Vrede wil thuis zijn in ieder land;
Vrede van mens tot mens,
Gods hartenwens.

Back To Top