Ga naar hoofdinhoud

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd horen we dat boeiende verhaal over de eerste mens (Genesis 2, 7-9; 3,1-7). Dit verhaal gaat over wie de mens is. De mens is anders dan de dieren. God Zelf heeft hem zijn adem ingeblazen. De mens is geen toevalstreffer van de evolutie, maar een schepping van God, geschapen naar het beeld van zijn Schepper. De mens ademt Gods adem, heeft de taak om de schepping namens God te beheren en is tot enorme dingen in staat.

Maar de mens is ook kwetsbaar. De geschiedenis van de onkwetsbare Griekse held Achillus is hier een passend voorbeeld. Zijn hiel was zijn enige kwetsbare plek. Hij verloor zijn sandaal en werd in zijn hiel dodelijk getroffen in de strijd tegen Troje. De achilleshiel van de mens is de bekoring, de verleiding. Wat dan te doen in een maatschappij die juist de verleiding tot motor van onze welvaart heeft gemaakt; met drijfveren als hebzucht, bezit, winst, voordeel en eigenbelang? Reclame is inmiddels de geperfectioneerde verleiding. De verleiding heeft in onze door economie aangedreven samenleving de vrije teugels en alle ruimte gekregen.

We hebben een wereld van overdaad geschapen, een zelfgemaakt paradijs waar commerciële bomen tot de hemel groeien om zo van te plukken. Onze huizen staan vol, we hebben veel te veel. Steeds meer beseffen we: Het klopt niet. Aan die overdaad hier kleeft het bloed van lagelonenlanden. Door de welvaart lijdt de natuur onevenredig veel schade. In dit commerciële paradijs ben ik mezelf niet en word ik niet mezelf. Dit is woestijn, vermomd als paradijs. Dit is armoe, vermomd als welvaart. Dit is achteruitgang, vermomd als vooruitgang. Dit is zonde, vermomd als weldaad. Hoe kom ik uit deze ellende?

In de welvaartswoestijn van onze tijd staat Christus, de nieuwe mens; Hij houdt stand in de beproeving (Matteüs 4, 1-11). Gods Woord, in het Licht van de Heilige Geest, biedt weerwoord aan de verleiding. Deze nieuwe mens is vrij, vrij om te luisteren naar Gods stem. De verleider is er wel, die blijft zijn leugens uitkramen. Maar als wij verbonden leven met Jezus; als wij ons laten voeden door zijn Woord en Sacrament; als we Hem navolgen, stap voor stap; als we samenblijven als Kerk, als we het niet opgeven, maar durven te geloven dat Hij de wortel van het kwaad tot in de dood en tot in de hel heeft uitgetrokken; dan krijgen we deel aan zijn vrijheid, kracht, liefde en leven. Dan krijgen we deel aan Pasen, aan zijn Verrijzenis.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #4 – Week 8 2023

Back To Top