Ga naar hoofdinhoud

Hoe gaan we om met de raadgevingen van Jezus van komende zondag: “Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Als je rechteroog je tot zonde dreigt te brengen, ruk het uit en werp het van je weg; want het is beter voor je dat één van je lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel je lichaam in de hel wordt geworpen” (Mt. 5, 17-37). Datzelfde zegt Hij ook over je hand: Hak hem af.

Zo radicaal! Dat is toch niet van onze tijd? Ons lichaam is alles, de hel is afgeschaft en echtscheiding is heel gewoon. Jezus is inderdaad niet van deze tijd. Hij is tijdloos. Nu heeft de Kerk gelukkig nooit bevolen dit letterlijk te doen; ogen uitrukken en handen afhakken. Het is duidelijk symbolisch bedoeld. Toch moeten we niet gaan relativeren, want dan doen we geen recht aan wat Jezus ons wil zeggen.

Het gaat hier om: De wet is goed, maar niet genoeg. Als alle mensen zich aan de regels houden, aan Gods voorschriften, zal de wereld er zeker veel beter uitzien. Maar toch is dat nog niet Gods koninkrijk. Regels moeten worden nagekomen. Als iemand tekortschiet, zegt de regel dat je gestraft moet worden. Als je schuld hebt, zul je die moeten betalen. Maar wat te doen als je failliet bent door tegenslag; wie moet dan betalen? Wat te doen met weduwen en wezen die niets hebben? Heel dikwijls schiet de regel tekort.

Wat doet Jezus in die situaties? Hij overtreft de wet door de liefde. Eerst vervult Hij de wet maar daarna doet Hij nog veel meer door een overmaat van liefde. De liefde meet niet af, liefde is ruimhartig, zij weet wat vergeving is. Liefde is geduldig. Liefde brengt mensen tot leven. Als wij met zijn voorbeeld de wet overtreffen door de liefde, komt Gods Koninkrijk binnen ons bereik. Dat heeft Jezus ons laten zien.

Je zou ontmoedigd kunnen raken en denken dat haal ik nooit. Dan is het goed te beseffen dat God zelf zijn Wet heeft overtroffen in Jezus. God zelf gaat verder dan wat Hij volgens de oude Wet verplicht zou zijn. God gaat veel verder; Hij gaat door het stof om ons te redden, zo groot is zijn liefde. Als we dat gaan inzien en ervaren, roept dat zo’n liefde in ons hart op dat we met Hem mee willen doen. En dan …. is God Koninkrijk in ons begonnen.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #3 – Week 6 2023

Back To Top