Ga naar hoofdinhoud

Waar zit u met uw gedachten? Bij de energierekening? Zijn er andere zorgen die u bezighouden, zoals de gezondheid van familie en vrienden, de toekomst van de wereld of van de Kerk? Zulke gedachten of zorgen mogen we bij Hem te brengen, Hem vragen om inspiratie en wijsheid, zodat we verder kunnen en de goede weg blijven volgen.

Jezus vertelt zijn leerlingen dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen (Lucas 18, 1-8). Steeds bidden. Altijd bidden, doorgaan met bidden, niet verslappen, niet achterwege laten, niet verflauwen, blijven bidden. Jezus spoort ons aan want uit onszelf komen we niet zo snel tot voortdurend gebed. Toen de H. paus Johannes Paulus II in zijn jonge jaren in 1947 in Nederland was, deed hij een ontdekking. Hij zag vol bewondering dat Nederlanders heel goed konden organiseren en aanpakken, maar – en ik zeg het met mijn woorden – hij constateerde ook dat er weinig animo was voor gebed, studie en bezinning. Dat zal zich op een goed moment wreken. Zonder gebed verflauwt de inhoud, dan weet je op de duur niet meer waarvoor je het doet.

Jezus bemoedigt ons, juist omdat het gebed ons soms kan tegenstaan. We zijn liever bezig, zoeken verstrooiing, afleiding, ontspanning, ons hoofd staat dan niet naar gebed. Uit ervaring kan ik zeggen dat als we dan toch aan het gebed voorrang geven, het altijd vruchtbaar is. Je hart komt tot rust, de stress gaat eraf, je denk nog net op tijd aan datgene wat je dreigde te vergeten. Maar boven dat alles uit, voed je de verbondenheid met de Bron van ons leven.

Wanneer we wel de bron van de gezelligheid zoeken, de bron van plezier, van eten en drinken, maar niet de bron die God is, die voor en boven dit alles uitgaat, dan verdroogt en verhongert onze ziel. Het kan zijn dat we het niet eens merken, omdat we zo druk zijn, zoveel leuke dingen of juist zoveel zorgen hebben. God is de bron van ons leven, van ons denken en doen, van ons willen en kunnen, van ons hebben en houden, van heel ons bestaan. God is de bron. Wanneer we niet drinken, verdrogen we.

Laten we ons inspannen om het dagelijks gebed vast te houden. We kennen de uitspraken van Jezus: “Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan”. “Hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen” (Lucas 11,9.13b).

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #22 – Week 41 2022

Back To Top