Ga naar hoofdinhoud

Volgt u het nieuws? Dan hebt u ongetwijfeld meegekregen dat het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag is geweest. De gevolgen van de klimaatverandering worden met de dag meer zichtbaar. De spanningen rond Rusland en Oekraïne neemt nog steeds toe. De koude winter die eraan komt baart ons zorgen. Hoe komen we hier uit, hoe gaan we hiermee om?

Het model is eigenlijk eenvoudig. Willen we de aarde redden, dan is de houding die Jezus ons heeft voorgeleefd de enige houding die soelaas biedt. Niet denken dat we de aarde wel verder kunnen opgebruiken en dan met technologie de problemen oplossen. Onze Westerse stijl van leven is niet ingegeven door het Evangelie, is niet een vorm van navolging van Christus, maar is volkomen verweven met de dwang tot consumeren, produceren, economische groei, bezitten en genieten.

Jezus leert de wereld omgekeerd: “Zoek eerst Gods Koninkrijk”, dat is vrede en gerechtigheid, goedheid en hartelijkheid en die bescheiden houding die Hij ons voorhoudt: “Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan” (Lucas 17, 5-10).

In onze tijd lijken de omstandigheden vaak meer op die van de profeet Habakuk: “Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder tweedracht?” Soms lijkt het Rijk der hemelen verder weg te gaan in plaats van dichterbij te komen. Juist dan is het belangrijk wat Habakuk als antwoord krijgt: “Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want dit visioen, al wacht het de vastgestelde tijd nog af, hunkert niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat” (Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4).

Paulus zegt het zo: “Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen … en houdt ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de heilige Geest die in ons woont” (2 Timóteus 1, 6-8. 13-14). Dat sluit aan bij het woord van Jezus: “Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: ‘Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee’ en hij zou u gehoorzamen”.

Teleurstelling, verdeeldheid, wat er ook gebeurt, we vragen om een geloof zo sterk als dat mosterdzaadje, geloof dat samenbindt en doet standhouden.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #21 – Week 39 2022

Back To Top