Ga naar hoofdinhoud

In de bestaande gebeden tot Sint Jozef komen we vaak heel oude taal tegen. Daarom hieronder een eigen tekst: een kort gebed rond de bekende thema’s van Sint Jozef.

Heilige Jozef,

God heeft u een taak gegeven die menselijke krachten te boven gaat.

Wij vragen u, wees ons een hulp vanuit de hemel en een voorspreker.

Dat ook wij de taak die God ons geeft, moedig oppakken.

Help ons te vertrouwen op Gods Voorzienigheid,

zuiver en rechtvaardig te leven en op te komen voorde kleinen en de kwetsbaren.

Geef dat we eens mogen sterven zoals u,

veilig geborgen in de handen van Jezus en Maria.

Amen

Back To Top