skip to Main Content

“Bewijs me eerst dat je geloof hebt als je geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen” (Jakobus 2, 14-18). Als iets onze Christelijke identiteit uitdrukt, is het wel een zin als deze. Goed-doen naar het voorbeeld van Christus. Goed-doen in concrete daden; geen kwaad met kwaad vergelden maar het kwade overwinnen door het goede.

Toch kun je ook van katholieken al snel reacties horen zoals: “Ik ben wel goed maar niet gek”. Of: “Ik laat niet over me lopen”. Of: “Eens maar nooit meer”. Er lijkt dan plotseling een eind te komen aan de bereidheid om belangeloos goed te doen.

Jezus kiest voor de weg van zijn hemelse Vader. Jezus doet goed, doet daden van goedheid. Jezus toont Gods barmhartigheid. Wie echter denkt dat goed-doen zonder risico is of dat iedereen meteen staat te juichen, vergist zich. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op tegenwerking, zijn leerlingen moeten niet naïef zijn, het kwaad zal weerstand bieden op allerlei manieren (Marcus 8, 27-35).

Goed-doen is nu eenmaal nooit zonder risico; bijvoorbeeld het risico dat mensen jouw goedheid misbruiken, of dat jouw goedheid niet begrepen wordt. Naïef goed-doen is onverstandig. Volwassen goed-doen betekent dat je weet dat niet alles wat je doet of oprecht probeert, begrepen zal worden. Dat je ook dikwijls geen dankjewel krijgt. We zouden slechte navolgers van Christus zijn wanneer we ons daardoor zouden laten ontmoedigen. Jezus deed goed, niet voor de complimenten of de waardering, Hij deed het ook niet om zelf daardoor een goed gevoel te hebben, Hij deed het uit de overmaat van Gods liefde in zijn hart.

Alle bezwaren die we kunnen bedenken, alle problemen hoe reëel ook en alle negatieve ervaringen die mensen ooit hebben opgedaan, ze lijken op de houding van Petrus die Jezus op een straffe toon aanspreekt: “Dat mag U niet overkomen”. Het antwoord van Jezus is even ernstig als duidelijk: “Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.” Jezus wil zeggen: Zo speel je de vijand, de boze, de duivel, de leugenaar, in de kaart, als je door zulke bedenkingen je laat afhouden van de weg die God je wijst.

Niets mag ons tegenhouden de barmhartigheid van God waar te maken in daden van liefde. Natuurlijk met wijsheid en verstand, maar altijd heeft de stem van het hart de prioriteit. Alleen zo heeft Jezus ons kunnen verlossen en alleen zo zal die verlossing ook in onze tijd werkelijkheid worden.

Plebaan Michel Hagen

3-9-2021

Back To Top