skip to Main Content

Jezus gaat tussen de zondaars in de rij staan bij Johannes de Doper (Lucas 3,15-16. 21-22). Tegenover God, zijn Vader, erkent Hij dat Hij deel uitmaakt van een mensengeslacht dat generatie op generatie zondigt en Gods Verbond aan zijn laars lapt. Jezus maakt zich klein en gaat door het water. Misschien was Hij een boetepsalm aan het bidden tot ineens de stem van de Vader klonk: “Jij bent mijn Zoon, de Welbeminde, in Jou heb ik mijn behagen gesteld.” Wat God hier tot Jezus zegt, zegt Hij tot elk kind. God is de Schepper van elke mens. De liefde van God gaat uit naar iedereen, altijd en overal.

Wat verandert er dan als een kind gedoopt wordt? God onze Schepper wordt God onze Vader. Het kind krijgt een plek in de drievuldige relatie van God, een relatie met God als Vader, met Christus als Broeder en Heer en met de Heilige Geest als Gods kracht die ons leven nieuw maakt. Dit is een wederkerige relatie, een verbondsrelatie; het kind gaat binnen in het Nieuwe Verbond.

Iedere mens die bij Jezus wil horen, die zijn of haar doopsel wil waarmaken, die gelooft in Christus als Gods Zoon en dat Hij de dood heeft overwonnen, wie zo in het geloof staat, mag weten dat God hem of haar als een vader liefheeft. Dat is wezenlijk. Die liefde is het fundament van ons bestaan. De mens is geen bijproduct in een toevallig heelal. God heeft ons gewild en Hij wil ons nu en altijd. God heeft ons lief, reeds van vóór onze geboorte en zijn liefde blijft altijd. Als wij ons in liefde naar God als Vader keren, klinkt ook tot ons zijn woord: “Jij bent mijn kind, mijn veelgeliefd kind”.

In deze tijd stellen veel mensen vooral hun vertrouwen in techniek en wetenschap. Zij raken langzaam los van God. Daardoor ontstaat een leegte in de diepste beleving van onszelf: “Wie ben ik?” We hebben eten en drinken, werk, amusement, we bedenken steeds weer iets nieuws, maar wie zijn wij?

God spreekt tot zijn Zoon en Hij spreekt tot ons. In de Eucharistie vieren we de maaltijd van Gods liefde, om ons terug te brengen naar onze oorsprong; uit deze wereld terug naar God, van ons vertrouwen op deze wereld naar ons vertrouwen op God. Daarvoor heeft de Zoon zich helemaal gegeven. Dankzij Hem weten we wie we zijn: Veelgeliefde kinderen van God, broers en zussen in Gods eigen gezin. Lichaam van Christus en Volk van God.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #26 – Week 52 2021

Back To Top