Ga naar hoofdinhoud

In mijn vorige column sprak ik over Johannes die Jezus kende als mens, familielid en gelovige Jood. Maar hij kende Hem niet als Messias, als Zoon van God. Dat moest hem geopenbaard worden. God had tot hem gesproken. Zo kon Johannes over Jezus zeggen: ”Deze is de Zoon van God. (Johannes 1, 29-34)”. ‘Kind van God zijn’ is niet zomaar aan de buitenkant te zien. We gaan met elkaar om als familie, broer en zus, vrienden, echtgenoten, collega’s, maar kennen we elkaar ook als kinderen van God?

Wat is het verschil? Het is een hemelsbreed verschil; in hoogte en diepte, in breedte en lengte. We leven dan in een andere verbondenheid, omdat het God is die ons met elkaar verbindt. Met Hem en in Hem krijgt ons leven een ander perspectief dat reikt voorbij de dood. We leven op de aarde, maar met de hemel als ons einddoel. We mogen de aarde beheren, besturen en benutten, maar we zijn geen eigenaar. We mogen het leven doorgeven, maar we beseffen dat het van God komt. Leven in verbondenheid met God die onze Vader is, maakt dat we vreemden zien als broeders en zusters. Verbonden zijn met Christus, maakt dat we weten dat er vergeving is voor mij, waardoor ik ook anderen van harte kan vergeven. Door die verbondenheid krijgt de wereld minder grip op ons en worden we vrijer. Zo kan je keuzes maken die anderen niet zo gemakkelijk maken.

Onze samenleving wordt steeds minder christelijk, minder gelovig en minder kerkelijk. Wat daarvoor in de plaats komt zien we aan de samenleving. Als we niet meer met elkaar verbonden zijn in de liefde van Christus, wordt de samenleving harder en egoïstischer. Als de vrede van Christus uit de samenleving verdwijnt, komen oorlogen op. In de geschiedenis van Israël zien we dit gebeuren en we zien het ook in onze dagen.

In Christus is Gods heil dat door de profeten was aangekondigd werkelijk gaan stralen voor alle volken, tot de grenzen der aarde. Als Christus echter in onze tijd gaandeweg verdwijnt uit onze samenleving, verdwijnt ook het heil dat God ons wil schenken.

‘Kind van God zijn’ betekent dat je deelt in het ideaal en de zending van Christus. Zijn genade werkt in kleine daden van liefde en in grote gebeurtenissen. Zijn liefde verandert ons, tilt ons boven onszelf uit. Hij maakt het mogelijk je vijand te beminnen. Kind van God zijn en in Hem met elkaar verbonden zijn; dat is het heil voor onze wereld.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #2– Week 4 2023

Back To Top