skip to Main Content

Het kruis; waar kom je het niet tegen? Voetballers die een kruisje slaan. Jongeren met een kruisje als sieraad. Militaire begraafplaatsen met een eindeloze rij witgeschilderde kruisen. Het kruisbeeld aan de muur thuis en hoe kostbaar is niet het gedachteniskruisje dat de familie na een jaar mee naar huis neemt; het kruisje dat op de kist heeft gelegen. We hebben een dubbel gevoel bij een kruisbeeld. Het is uitdrukking van geloof, een sieraad om de nek, een gedachtenisteken aan de muur of op een begraafplaats en nog meer. Tegelijk roept het iets anders op, zeker al je er rustig naar kijkt.

Op Goede vrijdag bij de kruisverering is er de ontbloting van het kruis in drie fasen. De doek wordt dan in drie etappes van het kruis afgenomen waardoor de beeltenis van de gestorven Christus steeds meer zichtbaar wordt. Wanneer je daarnaar kijkt en blijft kijken, dring het tot je door wat Hij heeft geleden, wat mensen door hun ideeën, door hun angst, hun hooghartigheid of machtshandhaving Hem hebben aangedaan.

Het kruis is overal aanwezig; het kruis als symbool van lijden. Er is een lijden door het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Er is ook lijden door de natuur, door ziekte, handicaps of door tegenslag. Toch kunnen we met dat laatste soms beter omgaan dan met lijden dat mensen elkaar aandoen, lijden door geweld, minachting, eigenbelang, machtswellust, hoogmoed, begeerte, achteloosheid en noem maar op.

Waarin zoeken we ons geluk? Kunnen we het geluk zien in kleine dingen, of worden we snel jaloers omdat een ander meer heeft? Zoeken we het alleen in het hier en nu; willen we het kost wat kost hier op aarde nog binnenhalen of kunnen wij uitzien naar het geluk voorbij de dood?

Jezus leert ons het kruis op te pakken. Hij leert daarbij dat we het kwaad niet moeten wreken. Dat we het kruis niet op anderen moeten afwenteling. Meer nog, dat we het kruis van anderen mee helpen dragen.

Wanneer wij opkijken naar het kruis, zien we waar zonde, hoogmoed, angst en eigenbelang toe leiden, want daardoor hangt Hij daar. Maar we zien ook wat Jezus voor ons over heeft en dat Hij ons de weg wijst naar de overwinning. Gods liefde is groter dan het kwaad wat wij mensen Hem en elkaar aandoen. Het kruis is teken van God liefde, teken van hoop en bemoediging; maar alleen als we dat erin durven zien en daarin durven geloven. Dat kan, dankzij Hem die het kruis heeft gedragen en heeft overwonnen.

Plebaan Michel Hagen

Back To Top