Ga naar hoofdinhoud

Denkt u nog weleens terug aan de eerste helft van de vorige eeuw. Laatst was er een televisieprogramma over. Volle kerken, zeker in de dorpen, een rijk verenigingsleven, feestelijke vieringen met processies, een krachtige politieke partij en een eigen vakbond die rekening hielden met gelovige principes.

Komende zondag lezen we in het Evangelie deze zin: “In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee.” Met die ogen zou je naar ons verleden kunnen kijken. Je zou kunnen zeggen dat er toen inderdaad talloze mensen met Jezus meetrokken. Voor die mensen tweeduizend jaar geleden hield Jezus echter een toespraak die er niet om loog. Hij zei: Je moet je leven in deze wereld haten (Lucas 14, 25-33).

Met dit soort radicale woorden daagt Jezus ons uit om met Hem mee te denken. Hij roept geen passieve en lauwe volgelingen. Hij spreekt in parabels en gelijkenissen die je niet meteen begrijpt. Hij gebruikt woorden in meerdere betekenissen. Hij spreekt voor hen die bereid zijn na te denken, die hongeren naar Gods Woord, die Hem willen begrijpen en navolgen.

Alle dingen in het leven kunnen je op den duur zo in de greep krijgen, dat je onvrij wordt. Dat geldt voor foute dingen zoals drank, drugs en noem maar op, maar ook voor goede dingen. Een gezellige kaartavond, een leuk televisie-programma, sportuitzendingen, wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden, Olympische Spelen, maar ook verjaardagen en familiebezoekjes, uitjes met de zaak of avondjes van de sportvereniging; noem maar op. Vakanties in het buitenland, reizen, uitjes die vroeger niet mogelijk waren. Jezus maakt ons met het evangelie van komende zondag bewust dat het dikwijls juist goede zaken zijn die je af kunnen houden van je diepere roeping, van de diepere laag in je leven, het hogere doel, datgene waar het echt om draait.

Jezus spreekt tot zijn tijdgenoten en Hij spreekt tot ons. De gelovigen in het Rijke Roomse Leven hadden een grote rijkdom, die tijd had veel goede kanten. Toch is dit alles bijna in één generatie verloren gegaan. Hoe kon dat gebeuren? Ik denk precies om dat waar Jezus ons voor waarschuwt. Geloof levert geen korte termijn winst. Alles wat stevig moet worden, groeit langzaam. Jezus bevrijdt ons van foute bindingen en teveel van het goede is ook een kwaad.

Het helpt betrekkelijk weinig om het Evangelie te versimpelen en nog toegankelijker te vertalen. Het Evangelie lezen, Jezus navolgen, aan jezelf werken, is moeizaam en dat zal het altijd blijven, maar wie de parabels leert verstaan, leert het leven zelf te lezen.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #19 – Week 35 2022

Back To Top