Ga naar hoofdinhoud

Het eerste couplet is vast. De andere coupletten worden gekozen bij de viering.

Muziek: Straatsburg 1545, GvL 432
Tekst: Paul Odijk

1. Een tocht door land en water,
een reis door de woestijn,
een volk dat nooit verlaten,
een volk van God wil zijn,
een rots om uit te drinken,
het hemelbrood daalt neer,
Gods levenswoord zal klinken,
zijn paradijs keert weer.

2. Een sterrenvolk verbonden,
beloofd aan Abraham,
het land voorgoed geschonken,
aan een die na hem kwam.
Na Mozes en Elia,
straalt nu zijn aangezicht;
dit is mijn Zoon, mijn dienaar,
zijn woord is levenslicht.

4. Verloren in den vreemde,
als sporen in het zand,
een vruchteloos ontheemde,
verlangend naar het land,
de vrijheid eens geboden,
gevlucht voor last en kruis,
moet opstaan uit de doden,
die vindt het Vaderhuis.

5. Een paradijs vol leven,
in liefde hemelbreed,
door goddelijk vergeven,
in allermensen leed,
de rotsen worden bronnen,
de stenen worden brood,
Gods heeft ons hart gewonnen,
Hij overwint de dood.

Back To Top