skip to Main Content

Hebt u weleens gefaald? Kent u dat gevoel? Anderen zijn geslaagd, jij niet. Je schaamt je, je hebt het gevoel dat je gefaald hebt. Of dat karwei op je werk. Jij moet het aansturen, maar het lukt niet, verkeerd ingeschat, tegenslagen. Iedereen kijkt jouw kant op. Je hebt gefaald. Je kinderen gaan een weg die jouw weg niet is, je denkt dat je hebt gefaald hebt als moeder, als vader.

Er zijn twee manieren van falen: Je kunt falen in de ogen van de wereld of falen in de ogen van God. De hogepriesters, de Farizeeën en de Schriftgeleerden lijken niet te falen in de ogen van de wereld. Zij weten hun gezag en positie in stand te houden. Maar zij falen in de ogen van God door Gods Zoon af te wijzen. Jezus faalt in de ogen van de wereld. Hij kan zichzelf niet redden, Hij grijpt niet naar het zwaard. Heel zijn werk, zijn aanzien, alles wat Hij heeft opgebouwd, wordt in een klap neergeslagen. In de ogen van de wereld faalt Hij als koning, messias, redder. Maar in de ogen van God faalt Hij niet.

Het is zelfs zo dat wanneer wij wel falen in de ogen van God, zoals Petrus die zijn Heer verloochende door te ontkennen dat hij leerling van Jezus was, God ons uitnodigt om met ons falen, ons tekort, onze beperking, naar Hem terug te keren, met berouw en het verlangen ons te verbeteren. Dan falen we ineens niet meer in zijn ogen, maar brengt Hij ons van dood naar leven.

Mensen kunnen last hebben van faalangst. Jezus verlost ons daarvan. Hij verlost ons van de angst om te sterven. Sterven is het grote falen, het is alles verliezen. Sterven is de laatste strijd die we niet kunnen winnen. Jezus verrijst uit de dood. Wie is nog bang om te sterven, wie is nog bang om te falen? We horen bij Hem die werd vernederd, afgewezen, bespot, mishandeld, gegeseld en vermoord, maar die heeft laten zien dat zijn weg de enige weg is die de dood overwint.

Wat een vrijheid, daarom zingen we alleluja, verlossing uit de boeien van de wereld die ons gevangen wil houden in het idee dat we aan haar eisen moeten beantwoorden, want anders falen we. Bevrijding uit een wereld die ons faalangst inprent, zodat we doen wat de wereld van ons verwacht. We verrijzen mee met Hem die de dood heeft overwonnen, die ons vrijmaakt, die ons verlost en redt. Alleluja.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #10 – Week 17 2022

Back To Top