Ga naar hoofdinhoud

Een voorschot van liefde

Katholiek Nieuwsblad

Zondag horen we een schitterend verhaal van David (Sam. 26, 2-23). Koning Saul zoekt uit afgunst David te doden. Dan krijgt David plotseling de kans om zijn vijand uit te…

Lees Column

Geen bezwaar

Katholiek Nieuwsblad

Komende zondag zien we dat Petrus niet in een best humeur is; de hele nacht hebben ze niets gevangen, dus moe en geen handel die dag. Dan neemt Jezus plaats…

Lees Column

Bruiloft

Katholiek Nieuwsblad

Komende zondag vertelt Johannes ons een gebeurtenis die de andere drie evangelisten niet hebben doorgegeven (de bruiloft van Kana, Johannes 2,1-12). Aan het einde van zijn evangelie zegt hij nadrukkelijk…

Lees Column

Je bent bemind

Katholiek Nieuwsblad

Jezus gaat tussen de zondaars in de rij staan bij Johannes de Doper (Lucas 3,15-16. 21-22). Tegenover God, zijn Vader, erkent Hij dat Hij deel uitmaakt van een mensengeslacht dat…

Lees Column

Macht die vrede brengt

Katholiek Nieuwsblad

Deze zondag horen we in de lezingen: “Zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde” (Micha 5, 1-4a). Met Kerstmis gaat het om een bijzondere macht; een die…

Lees Column

Vreugde moet onze kracht zijn

Katholiek Nieuwsblad

Weer begint de Advent met problemen door de coronapandemie. We weten niet wat we met Kerstavond kunnen doen, maar dit weten we wel: Het wordt Kerstmis en daar bereiden we…

Lees Column

Christus Koning

Katholiek Nieuwsblad

Waarom vieren we Christus Koning? Toen paus Pius XI in 1925 dit feest vaststelde, was het koningschap in de wereld al flink in aanzien gedaald en nu in onze tijd…

Lees Column

Sint Willibrord

Katholiek Nieuwsblad

Wat trof Willibrord aan toen hij, dertien eeuwen geleden, in ons land kwam met zijn gezellen? Hij was zeker niet de eerste missionaris in deze streken. Al in de vierde…

Lees Column
Back To Top