Ga naar hoofdinhoud

Preek 33e zondag, door het jaar B, 17/18 november 2012

Het lijkt er dus op dat we leven in de tijd van de strijd, al twintig eeuwen. En als we denken dat die strijd niet nodig is, omdat de wereld ook goede dingen doet dan verkijken we ons op de werkelijkheid. De wereld verheft de mens niet naar een hoger ethisch niveau. Zelfs de grote wereldgodsdiensten slagen maar daar ten dele in. Alleen zij die zich ten volle toevertrouwen aan Christus en Hem consequent navolgen zullen met Christus de wereld redden uit de ondergang.

Preek 32e zondag, door het jaar B, 10/11 november 2012

Die typische Katholieke blijheid en zorgeloosheid. We vinden het bij Jezus in de parabel over de vogels in de lucht. Ze maaien niet en zaaien niet. Uw hemelse Vader voedt ze. Jullie zijn meer waard dan een zwerm mussen. Toch gaat het niet om louter zorgeloosheid. Het gaat erom dat wij mensen steeds eerst voor Gods willen kiezen. Altijd eerst voor Gods wil. Dan mag je ook vertrouwen dat God zal zorgen voor de dingen die jij nodig hebt.

Preek 30e zondag, door het jaar B, 27/28 oktober 2012

Misschien kunnen we van Bartimeüs leren om los van wat de omgeving zegt, toch te blijven getuigen. Wel vermoed ik dat we pas net zo vrijmoedig worden als ook wij ervaren hoe hard we Jezus nodig hebben. Als wij onze eigen handicaps onder ogen zien, kunnen we hem aanroepen als onze Heer, wat de omgeving ook zegt.

Preek 29e zondag, door het jaar B, 20/21 oktober 2012

De ziekenzalving is een sacrament dat Jezus ons heeft nagelaten. Een sacrament dat ik graag vergelijk met Jezus in de Hof van Olijven. Er staat dat er een engel kwam om Hem te sterken. Ook Jezus had kracht uit de hemel nodig om die erbarmelijke weg van het lijden aan te durven. Hij heeft die kracht ontvangen en Hij heeft het volbracht.

Preek 27e zondag, door het jaar B, 6/7 oktober 2012

Het huwelijk in de ogen van Jezus is net zozeer navolging als welke andere roeping. Het huwelijk als roeping biedt een uitgelezen kans om Jezus na te volgen en te groeien in menselijkheid en naastenliefde. De onhebbelijkheden van de ander brengen ook mijn eigen onhebbelijkheden aan het licht. De moeite die de ander met mij heeft, bieden mij een kans om aan mezelf te werken, alles is een kans om meer lief te hebben.

Preek 24e zondag, door het jaar B, 15/16 september 2012

Jezus wijst een weg in ons omgaan met lijden, om staande te blijven in geloof en liefde, ook in moeilijke omstandigheden, een weg die we uit onszelf niet zouden vinden. Jezus redt ons van een foute vorm van liefde. Hij wijst een weg door het lijden heen, door consequent te kiezen voor een levende liefde, een liefde die leven geeft.
Back To Top