skip to Main Content

Preek Hoogfeest Maria Tenhemelopneming, avond 14 augustus 2015

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is het feest van de bekroning van de nieuwe schepping. De Tenhemelopneming van Maria is uitdrukking van de werkelijkheid van die nieuwe schepping. Die nieuwe schepping is in haar begonnen, die heeft in Jezus zijn volheid bereikt en die wil in ieder van ons opnieuw tot werkelijkheid worden.

Preek Hoogfeest Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 2014

Het mysterie van de ten hemel opneming van Maria. Zij, bij wie God thuis mocht zijn, is nu definitief bij God thuis. Het feest van de ten hemel opneming van Maria is ook ons feest. Wat zij nu heeft ontvangen, zullen wij ook eens ontvangen.
Back To Top