skip to Main Content

Preek 14e zondag, door het jaar A, 4/5 juli 2020

Vandaag zegt Jezus tot ons: “Komt allen tot Mij …”. Zijn uitnodiging brengt ons samen. Hij zegt ook: “… en leert van Mij …”. Wij zijn inderdaad zijn leerlingen. We komen naar Hem toe om naar Hem te luisteren en van Hem te leren; daarom leggen we alle grootheid en wereldse wijsheid af, om Hem te ontmoeten die midden onder ons wil komen met zijn Woord en Sacrament.

Preek 14e zondag, door het jaar A, 3 juli 2011

Jezus geeft rust en verlichting, ook in onze tijd waarin stressfactoren een realiteit zijn voor mannen en vrouwen. Als je Jezus navolgt krijg je een nieuw juk, een juk dat uiteindelijk zachter en lichter is.
Back To Top