skip to Main Content

Koning Herodes had Johannes de Doper laten doodmaken. Toen Jezus dat hoorde wilde hij graag even alleen zijn. Hij nam een boot en wilde naar een plaats gaan waar niemand was. De mensen zagen dit en gingen Hem achterna. Toen Jezus uit zijn boot stapte, zag Hij alle mensen die Hem achterna waren gekomen. Het was een hele grote groep. Hij had medelijden met de mensen en maakte hun zieken beter.

Het werd avond en de leerlingen zeiden tegen Jezus: “Het wordt donker. U kunt de mensen beter naar huis sturen, zodat ze kunnen eten.”Jezus zei: “Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten ze te eten geven.” De leerlingen zeiden: “Maar we hebben niets hier. Alleen vijf broden en twee vissen.” Jezus antwoordde: “Breng die maar naar mij toe.”

Jezus pakte de vijf broden en de twee vissen. Hij keek naar boven, naar de hemel. Jezus sprak de zegen uit. Hij brak het brood. Hij gaf het aan de apostelen en vertelde dat ze het moesten uitdelen. Alle mensen kregen te eten. Ze hadden genoeg. Er was zelfs brood over, twaalf manden vol.

In totaal hadden wel vijfduizend mannen plus ook nog vrouwen en kinderen gegeten.

Dit Evangelie vertelt ons veel over wie Jezus is en hoe Hij werkt.

We horen dat Jezus eigenlijk even alleen wil zijn. Misschien om te bidden of om te huilen, dat vertelt het verhaal ons niet. Maar als de mensen Hem dan achterna komen, gaat Hij niet op zoek naar een andere rustige plaats. Nee, Hij blijft bij de mensen en helpt hen. Dit laat ons zien hoeveel Jezus van ons mensen houdt en ons niet alleen laat.

Als we naar de mensen in dit verhaal kijken dan zien we dat ze Hem achterna gaan en bij Hem blijven. Ze blijven bij Hem ook al wordt het avond. Ze vinden het dus fijn om bij Jezus te zijn. Het verschil tussen ons en de mensen uit dit verhaal is dat wij Jezus niet kunnen zien. Toch is het ook voor ons fijn om bij Jezus te zijn. Wij kunnen bij Hem zijn in ons hart. De Kerk is een plek om extra dicht bij Jezus te zijn.

Het verhaal laat ook zien dat Jezus wonderen kan verrichten. Hij geeft meer dan vijfduizend mensen te eten van 5 broden en 2 vissen! Hierbij vraagt Jezus de hulp van zijn leerlingen. Zij moeten het brood en de vis aan Hem brengen en daarna uitdelen aan de mensen. Ze moeten ook op Jezus vertrouwen. Want het lijkt natuurlijk veel te weinig 5 broden en 2 vissen voor meer dan 5000 mensen. Jezus vraagt de leerlingen dus om samen te werken, om mee te werken en om op Hem te vertrouwen. De leerlingen doen dit. En dan gebeurt het wonder. Dit is een belangrijke les voor ons. Als we op Jezus vertrouwen kan er meer dan je voor mogelijk houdt. Jezus vraag ook om jouw hulp. Misschien vraagt Hij maar iets heel kleins. Dat was ook zo bij de leerlingen. De leerlingen hoefden alleen maar 5 broden en 2 vissen aan Jezus te brengen en daarna uit te delen en toen gebeurde het wonder. Als jij dus een klein beetje helpt, kan Jezus daar iets heel groots van maken.

Back To Top