Ga naar hoofdinhoud

Op de zondag na Pasen begint het Evangelie met iets opmerkelijks (Johannes 20, 19-31). Jezus zegt: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.” Na deze woorden blaast Hij over hen en zegt: “Ontvangt de heilige Geest”. Daarna zegt Hij: “Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Dat ademen kennen we uit het scheppingsverhaal (Genesis 2,7). God boetseert de mens en blaast hem zijn adem in. Zo wordt hij een “levende mens”. In onze tijd zouden we zeggen, God heeft de mens die door de evolutie is gevormd, aan de dierenwereld onttrokken, door hem zijn adem in te blazen. De mens deelt vanaf dat moment in Gods leven en is beeld van God.

Maar waarom blaast Jezus over zijn leerlingen? Vergeven, alles vergeven, kan alleen God. Vergeving betekent dat de schuld weg is, kwijtgescholden. Mensen kunnen elkaar vergeven, maar de schuld die wij tegenover God hebben kan alleen God vergeven (Marcus 2, 7). Omdat Jezus Gods Eniggeboren Zoon is, vergeeft Jezus ook die schuld. Jezus vergeeft niet alleen de onderlinge schuld, maar ook de schuld tegenover God. Het is die macht die Jezus aan zijn apostelen wil geven. Voordat Hij dat doet, ademt Hij over hen en zegt: ‘Ontvangt de heilige Geest’. De leerlingen worden hier herschapen. Zij worden vertegenwoordigers van Christus, toegerust met dezelfde macht om zonden te vergeven. Dat wat al bij de doop gebeurt aan mannen en vrouwen, klein en groot, herschapen worden tot kinderen van God, gebeurt hier speciaal bij de opdracht om zonden te vergeven.

Jezus doet dit op de dag van zijn Verrijzenis. Dat laat zien hoe belangrijk die vergeving is. Vergeving betekent dat je de schuld van de ander op je neemt. De ander hoeft die schuld niet meer te betalen. Jijzelf draagt de last van de schuld. Dat is precies wat Jezus heeft gedaan. God heeft de last van de zonde op zich genomen en gedragen tot het bittere einde. Nu moeten de apostelen dezelfde weg opgaan. Daartoe ademt Jezus de Heilige Geest, over hen en in hen. Hij geeft hun de macht te vergeven namens God. Hierbij laat Hij hen weten dat dit een uiterst belangrijke opdracht is; geen enkele andere instantie op aarde heeft die macht ontvangen. Alleen zijn Apostelen, alleen zijn Kerk. Daarom zegt Jezus: “ … als jullie ze niet vergeven, zijn ze niet vergeven.” Die vergeving heeft vorm gekregen in het sacrament van verzoening; Verbondsteken van Gods Barmhartigheid.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #7 – Week 14 2024

Back To Top