skip to Main Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Preek op de 4e zondag door het jaar B, 30/31 januari 2021

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

B2021DHJ04B Gods Woord werkt iets goeds in mensen uit; een wijs en liefdevol woord heeft…

Lees meer

Preek op de tweeëndertigste zondag door het jaar B, za/zo 10/11 november 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Wanneer die liefde groeit, dan komt niemand iets te kort, dan zorgt de liefde dat…

Lees meer

Voorbede op de drieëndertigste zondag door het jaar B, za/zo 10/11 november 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Paastijd jaar B

Bidden we dat we Gods Voorzienigheid mogen ervaren in het leven van alle dag. B2018DHJ33B…

Lees meer

Preek op de eenendertigste zondag door het jaar B, za/zo 3/4 november 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Het dubbelgebod: Jezus stelt ons een hoog ideaal voor ogen. Het volstaat niet om alleen…

Lees meer

Preek op de achtentwintigste zondag door het jaar B, za/zo 13/14 oktober 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Elke levensstaat brengt zijn eigen spiritualiteit mee. Zo ook de ouder wordende mens. B2018DHJ28B Preek…

Lees meer

Preek op de zeven-en-twintigste zondag door het jaar B, za/zo 6/7 oktober 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Deze preek is niet tegen transgenders of tegen enige genderneutraliteit of tegen juridische homoverbintenissen, deze…

Lees meer

Preek op de drieëntwintigste zondag door het jaar B, za/zo 8/9 september 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Door zijn omgeving, de afgodscultuur, de gecultiveerde onwaarheid, de sociale druk, noem maar op, is…

Lees meer

Preek op de eenëntwintigste zondag door het jaar B, za/zo 25/26 augustus 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Onderdanig: Het gaat om een houding naar elkaar toe waarin ieder de ander hoogacht en…

Lees meer
Back To Top