skip to Main Content

Preek Hoogfeest van Christus Koning, jaar C, 19/20 november 2016

Alleen Christus, echt alleen Christus, is de weg naar Gods koninkrijk, een koninkrijk waar de dingen gebeuren naar Gods bedoeling, naar Gods wil, waar vrede heerst door verzoening en vergeving, waar barmhartigheid de falende gerechtigheid en de falende rechtssystemen opvangt en corrigeert. Waar geloof de beperkingen van de wetenschap overstijgt en mensen de zin van ons bestaan leert en een doel geeft in liefde die eigenbelang overstijgt.
Back To Top