Ga naar hoofdinhoud

Veel mensen denken: “Ik loop achter niemand aan, ik ben autonoom, ik kies zelf”. Wie onze samenleving onder de loep neemt, staat verbaasd over de clichés, de politiek correcte slogans en de gemeenplaatsen. Ik herinner me een al wat ouder onderzoek dat heel globaal stelt dat 90% van de bevolking in grote lijnen met de stroom meeloopt en meestal slechts 10% in staat is gemotiveerd tegen de stroom in te gaan.

Sociologen benadrukken steeds weer dat wij mensen gevoelig zijn voor de sociale orde, voor de mening van de ander, voor de groep en de heersende mening. Daarin kan je je veilig voelen. We zijn daarom ook gevoelig voor alles wat daaraan vastkleeft: moraal, mode en media. Je kunt je onzeker voelen als je niet meepraat en meeloopt. Een schaap loopt achter de herder aan, omdat het de herder vertrouwt. Blijkbaar slagen velen erin zich te vermommen als goede herders, zodat de schapen meelopen in de veronderstelling dat die herders hen naar grazige weiden leiden en veilige plaatsen waar ze kunnen rusten.

Zondag zien we twee leerlingen van Johannes de Doper (Johannes 1, 35-42). Ze vertrouwen hem, omdat Johannes duidelijk niet uit is op persoonlijke winst of succes. Hij is zelfs bereid een onprettige boodschap te brengen: Bekeer je, verander je leven, keer terug tot God. Johannes is ook bereid om zijn leerlingen door te sturen naar de echte Meester, de echte Leraar van Gods Koninkrijk. De manier waarop Johannes dat doet is opmerkelijk, want hij doet dat, verwijzend naar Jezus, met deze korte zin: “Zie het Lam Gods.” Daarop gaan de leerlingen achter Jezus aan.

Volksmenners zijn blij met iedereen die meeloopt, hoe meer hoe beter, niet vragen, maar de gemoederen opzwepen en sturen. Jezus niet. Hij vraagt hen: “Wat verlangt ge?” Wat zoeken deze leerlingen bij Jezus? Zoeken ze een krachtpatser, een volksmenner, een oorlogsheld of een gladde redenaar? Maar dan ga je niet mee als Johannes zegt: “Zie het Lam Gods”.

Deze leerlingen houden ons de spiegel voor: Achter wie loop je aan? Wat zoek je? Als wij net als zij achter Jezus aangaan, achter het Lam van God aan, dan moeten we ons dat steeds weer bewust worden en beseffen wat dat van ons vraagt. Zoals Jezus op een ander moment zegt: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen” (Lucas 9, 23). Wij volgen Jezus om van Hem te leren Gods kind te zijn.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #1 – Week 2 2024

Back To Top