Ga naar hoofdinhoud

Wanneer u dit leest, is de oliebollenlucht het huis alweer lang uit en zijn de kruitdampen van oudjaar allang verwaaid. De drukte van kerstmis ligt achter ons en voor we er erg in hebben begint de veertigdagentijd met Aswoensdag op 17 februari. Tegen die tijd ligt ook de volgende Gaffel weer op de deurmat en gaan de gedachten al langzaam naar het einde van de winter. Na de Mexicaanse griep en de Q-koorts wordt het tijd voor een gezondere koorts, de wens van velen om weer eens de Elfstedentocht te rijden. Een meer dan sportieve prestatie die met de zonnecyclus van elf jaar langzaam weer bij de mogelijkheden zou kunnen horen.

In ons kerkelijk leven is alles alweer in volle gang. Bij het verschijnen van deze Gaffel, is mijn nieuwjaars-retraite alweer achter de rug en ben ik, tot rust gekomen en opgeladen, weer druk aan de slag. Dit jaar maken we een officiële start met de clustering. We zoeken naar de juiste samenwerkingsvorm, waarin de eigenheid van elke parochie met de kleinschalige nabijheid goed gecombineerd wordt met bestuurlijke schaalvergroting en nodige samenwerking. De projecten rond de Eerste Communie en het Vormsel zijn begonnen. We maken een begin met een serie van vier of vijf avonden over de Eucharistie, en vanuit de Raad van Kerken zoeken we wegen om met grotere regelmaat samen te komen met gelovigen uit de verschillende kerken.

Terugkijkend naar de Kersttijd wil ik allen nogmaals bedanken voor de vele kerstkaarten met de even zovele hartelijke en bemoedigende wensen. Bij mij thuis heeft de kersttijd geduurd tot aan het feest van de Doop van de Heer op zondag 10 januari. Tot die tijd hebben de kerstkaarten als een lange slinger door mijn woonkamer gehangen, langs de kerstboom en tegenover de kerststal. Eenmaal thuis van mijn retraite, is alles weer de dozen ingegaan om over een klein jaar weer tevoorschijn te komen. De cirkelgang van het kerkelijk jaar past wonderwel bij ons eigen levenspatroon.

We zijn dankbaar dat ondanks de vele gladde en koude dagen rond Kerstmis, zovelen toch naar de kerk zijn gekomen. We kijken dankbaar terug op mooie vieringen, met dank aan koren en kosters, misdienaars en bloemversierders en al die anderen die in de liturgische commissies alles hebben voorbereid en hebben meegewerkt aan het welslagen van de vieringen. Inmiddels is de actie Kerkbalans gestart en staan we weer nuchter tegenover zaken als begrotingen en onderhoud, kosten en inkomsten. Onze kerk is van blijvende waarde, onze geloofsgemeenschap heeft een meerwaarde tegenover de vluchtigheid van onze tijd. Ons geloof biedt perspectief voor de grote vragen van ons leven. Bij voorbaat dank voor uw royale steun.

Pastoor Michel Hagen

Back To Top