Ga naar hoofdinhoud

De vakantiemaanden worden wel komkommertijd genoemd. Als er volop komkommers geoogst worden loopt de handel terug. De uitdrukking slaat vaak ook op de krantenberichten, als er minder politiek is en minder nieuws, komt er ruimte voor kleinere nieuwsberichten die anders nooit geplaatst zouden worden. Geldt dat ook voor onze parochies en onze Gaffel?

Parochiekerk voor de nieuwe parochie

Deze Gaffel is voor twee maanden, want ook redactie leden gaan enige tijd op vakantie. Toch gebeurt er nog genoeg, al zou het alleen al de clustering van onze parochies betreffen. Deze dagen heeft bisschop van Luyn, als een van zijn laatste daden de parochiekerk aangewezen. Boven de huidige parochies komt een nieuwe parochie, met een centraal parochieadres. Daarvoor heeft de bisschop de parochie van Oegstgeest aangewezen. Alle correspondentie die het bestuur van de nieuwe parochie aangaat, zal naar dat adres moeten gaan. Maar alle correspondentie die de lokale gemeenschappen betreft, zeg maar de oude parochies, blijven gewoon naar de huidige adressen gaan.

Naam voor de nieuwe parochie

Inmiddels zijn we bezig met de keuze van een naam. Daar zijn heel wat ideeën voor ingediend. Maar het lijkt erop dat veel van de voorgestelde namen niet door de bisdommelijke selectie heen komen. Dat zal dus nog even tijd kosten voor we daaruit zijn.

Financiën

Ook rondom de financiën wordt druk vergaderd. Er wordt veel gesproken over geoormerkte gelden. Het betekent dat wat voor een bepaalde parochie is bestemd, ook in de toekomst voor die parochie moet worden aangewend. Dat zal ook in de toekomst voor veel bijdragen blijven gelden. Die gesprekken worden begeleid door iemand uit het bisdom, omdat er natuurlijk bepaalde eisen worden gesteld aan begroting en balans. Ook zal een verdeelsleutel gevonden moeten worden hoe de algemene kosten door de verschillende locaties wordt gedragen. Kleine gemeenschappen met minder inkomsten zullen daarin niet hetzelfde bijdragen als grotere gemeenschappen.

Beleidsplan

Het pastoraal team is tussen alle bezigheden door druk bezig met de afronding van het beleidsplan. Daarvoor is veel informatie ingediend door verschillende besturen en werkgroepen. Die informatie vormt de basis voor het hele bouwwerk. Als fundament is het veelal onzichtbaar, maar voor het team is duidelijk waar bij veel vrijwilligers de prioriteiten liggen. Het beleidsplan is feitelijk ook een soort prioriteiten-nota en is op een bepaalde manier opgebouwd. Het is eigenlijk niet meer te vergelijken met het beleidsplan oude stijl, waarmee we tot voor kort gewerkt hebben. Het gaat er nu meer om steeds opnieuw te selecteren, totdat er een beperkt aantal activiteiten overblijven, die realiseerbaar zijn en waar een van de teamleden de verantwoordelijkheid voor draagt. Voor september moet dat afgerond zijn, zodat het nog in de besturen besproken kan worden. Eind september moet dit beleidsplan met een heel pakket dat de weerslag is van ons clusterproces, naar het bisdom. De bedoeling is dat per een januari de nieuwe parochie een feit zal zijn.

Een nieuw bestuur
In deze periode zal dus ook naar nieuwe bestuursleden moeten worden gezocht. Lokaal zullen veel van de huidige bestuursleden hun werk op een andere manier voortzetten. In het centrale bestuur komen bestuurders die verantwoordelijk zullen zijn voor het overkoepelend beleid. Ook dat vergt nog enige tijd en gesprekken. Inmiddels zijn er enkele kandidaten genoemd, met andere woorden, we hebben goede hoop dat ook de vacatures voor het bestuur de komende maanden worden ingevuld.

Pastoraatsgroepen

Voor de parochies in Wassenaar, maar daar niet alleen, is de pastoraatsgroep een minder bekend verschijnsel. Alleen in de Jozefparochie is er een aantal jaren een pastoraatsgroep geweest. Net als bij het beleidsplan gaat het ook hierbij om een pastoraatsgroep nieuwe stijl. Deze pastoraatsgroep wordt begeleid door een lid van het pastoraal team. De pastoraatsgroep wordt gevormd door vijf portefeuillehouders die samen de werkvelden liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw en pastoraat aansturen. In Wassenaar maakten de leden van de pastoraatsgroep in feite deel uit van het parochiebestuur. Dat gaat nu dus veranderen.

Beheerscommissies

Naast de taken van de pastoraatsgroep zijn er natuurlijk nog heel wat taken te vervullen met een meer zakelijk en technisch karakter. Dat wordt nu al gedaan door verschillende werkgroepen, aangestuurd door iemand uit het bestuur. Deze werkgroepen zullen nu aangestuurd worden vanuit de beheerscommissie. Elke lokatie zal dus naast een pastoraatsgroep ook een beheerscommissie hebben.

Stap voor stap

Zo af en toe is het wel voelbaar dat allerlei mensen inmiddels behoorlijk op hun tandvlees lopen. Dat geldt bestuurders, maar ook teamleden. In die zin hopen we allemaal dat we per januari weer gewoon aan de slag kunnen met het werk waarvoor we geroepen zijn. In het team zullen taken anders verdeeld worden, er zullen nieuwe accenten worden gelegd. Maar het ene doel blijft hetzelfde. Het Evangelie verkondigen, samen Kerk zijn, de Heer in ons midden weten. Gods liefde ontvangen en doorgeven. Daar zal niets aan veranderen, integendeel, we hopen er meer aan toe te komen.

Vakantie

Deze zomermaanden zal ik zelf wat hap snap vrij zijn. In deze periode zijn er wel verschillende vervangers geregeld voor de vieringen. Daardoor ben ik in de gelegenheid met enkele parochianen mee te gaan naar Taizé. Daarnaast ga ik in de maand augustus een weekje op retraite in Duitsland. Maar zoals ik andere jaren al heb geschreven, dat is heel goed voor lijf en ziel, maar het geen vakantie. Daarvoor is een priesterretraite toch nog teveel werken. Tussendoor zal ik wel wat vrij zijn, maar mede om opgelopen achterstanden en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld aan de computers, te verrichten. Dat zijn klussen waar je even de tijd voor moet hebben. Echt vakantie wordt het voor mij pas in oktober, als ik met familie naar Detroit ga, op bezoek bij mij religieuze zus. De vliegticket is al besteld, maar die reis laat nog even op zich wachten. Er is werk genoeg. In de Kerk is het waarschijnlijk nooit echt komkommertijd.

Pastoor Michel Hagen

Back To Top