Ga naar hoofdinhoud

Wat de Emmaüsgangers meemaakten (Lucas 24,13-35), gebeurt ook hier en nu. Het gaat over ons. Wij zijn samen op weg, synodaal. Rustplaatsen onderweg zijn slechts halteplaatsen, geen definitieve bestemming. Wanneer Jezus zijn leerlingen uitzendt, zegt Hij: “Ik ben met u.” (Matteüs 28, 20). Ook belooft Hij de Heilige Geest, die ons alles zal leren en te binnen brengen wat Jezus gezegd heeft (Johannes 14, 26).

De ervaring van de Emmaüsgangers geeft ons een overzicht van de Eucharistieviering. Net als zij, komen wij samen in zijn Naam en net als bij de Emmaüsgangers komt de Heer in ons midden. Dan lezen we uit de Schriften. Net als deze leerlingen luisteren wij naar het Woord van Christus door het Evangelie en de uitleg in de preek. Bij de voorbede vragen we de Heer bij ons te blijven en zich over ons te ontfermen. Dan gaat Hij met ons Emmaüs binnen. Zo is Hij in ons midden door de priester die zijn Woord spreekt over brood en beker. We zeggen of zingen het Lam Gods bij het “Breken van het Brood”. Net als bij de Emmaüsgangers mogen onze ogen dan open gaan voor de aanwezigheid van de Heer. Zoals zij daarna vol vreugde en met nieuwe kracht en hoop op weg gaan naar de andere apostelen, zo gaan wij na de zegen op weg naar naar onze dierbaren om hen te doen delen in de vreugde van de Verrezen Heer.

Samen op weg, ervaren dat in ons samenkomen in zijn Naam de Heer in ons leven komt, dat is synodaal Kerk zijn. In de kerk ontvangen wij leeftocht, ons voedsel voor onderweg. We vinden rust voor onze ziel, want onze tocht is soms mooi, soms moeilijk, soms heel bitter.

Deze dagen na Pasen herdenkt de Kerk hoe Christus na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen toonde dat Hij leeft en dat Hij bij hen is. Toch kostte het hen keer op keer moeite om Hem te herkennen. Een tuinman bij het graf, een onbekende aan het strand, een vreemdeling die met hen meeloopt. De kunst is om Christus te herkennen in de bedelaar langs de kant, de mens in nood die een beroep op je doet, maar ook in je man, je vrouw, je kind, je ouders, je collega’s. Hem herkennen, wanneer zijn Woord je ineens raakt, wanneer door een toevalligheid alles verandert, wanneer een omstandigheid ten goede keert. Dan ontdek je, het is de Heer. Hij is met ons op weg, ook nu, met ons. Zalig Pasen.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #8 – Week 16 2023

Back To Top