Ga naar hoofdinhoud

“Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.” (Matteüs 24, 37-44). Dat horen we in het Evangelie op de eerste Adventzondag. Wat betekent dat? Paulus schrijft ook zoiets in de tweede lezing: “Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken.” (Romeinen 13, 11-14).

Waakzaam blijven, betekent dat we Jezus navolgen, zodat we eens kunnen zeggen: “Heer, ik heb gedaan wat U mij hebt opgedragen, ik heb het volgehouden in de liefde voor God en de naaste, in geloof en hoop, ik heb standgehouden in trouw aan U, aan uw Kerk en aan de mensen die U mij hebt toevertrouwd.”

Als het einde zich aandient met een catastrofe zoals bij de zondvloed, wijst het Evangelie ons de richting. In andere teksten waarschuwt Jezus ons om dan niet vast te houden aan bezit of de plek waar je woont. De een wordt meegenomen, de ander achtergelaten. Laat de Geest je leiden naar een plek waar je God kunt dienen en Jezus kunt navolgen. Jezus is nuchter. Hij belooft geen rozentuin zonder doornen. Hem navolgen betekent het kruis opnemen en dat kruis komt op één of andere manier altijd je leven binnen. Wijs het niet af, maar pak het op, blijf Hem navolgen tot het einde, overwin met het kruis.

De eerste zondag van de Advent begint met een oproep tot waakzaamheid. De Kerk houdt ons zo voor dat je met Kerstmis niet de wereld van Christus binnen kunt stappen, zonder de oude wereld achter je te laten. We hebben vier zondagen om ons weer bewust te worden van de nieuwe wereld en de nieuwe tijd; het Rijk van God. Daarin is God Koning, zetelt Christus aan Gods rechterhand, is Jezus onze Goede Herder is en gaan wij zo met elkaar om dat Gods liefde en Gods vrede onze harten vervult.

Jezus zegt: “Begrijpt dit wel als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.” Jezus navolgen vraagt een keuze, kracht en inzet die niets te maken hebben met reclamefolders of nog meer genieten. Waakzaamheid in geloof, hoop en liefde. Dat is het waar het uiteindelijk om draait. Jezus daarin navolgen zal toekomst bieden aan deze wereld. De wereld wordt een andere wereld, als alle mensen Hem navolgen.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #25 – Week 47 2022

Back To Top