Ga naar hoofdinhoud

Preek 33e zondag, door het jaar A, 18/19 november 2023

Vandaag horen we de bekende gelijkenis over de talenten. In de Eucharistieviering ontvangen wij Christus Zelf als onze grootste schat, ons belangrijkste talent. Laten we ons door Hem voeden en bemoedigen, opdat ons leven vrucht draagt voor Gods koninkrijk.

Preek op de gedachtenis van Allerzielen, 2 november 2023

Christus verbindt hemel en aarde. Door Hem blijven wij met onze overleden dierbaren verbonden. Op deze gedachtenis van Allerzielen willen we die verbondenheid vieren in de Eucharistie en willen we bidden voor allen die ons gebed nodig hebben.
Back To Top