skip to Main Content

Preek feest van de Heilige Familie, 26 december 2021

Vandaag is het feest van het Heilig Huisgezin. We mogen daarom nadenken over dit gezin van Nazareth, dat tegelijk zo bijzonder en toch ook heel gewoon was. Zoals ook de Eucharistie heel gewoon maar toch altijd ook heel bijzonder is.
Lees meer

Preek vigilie Kerstavond/Kerstochtend, Hoogfeest Geboorte Van Christus, 24/25 december 2021

Het is Kerstmis. Dat lieflijke feest draagt een diep mysterie in zich. Johannes speurt daarnaar als hij zijn Evangelie schrijft. In het begin was het Woord en het Woord is Vlees geworden.
Lees meer

Preek Hoogfeest Christus Koning van het Heelal, jaar B, 20/21 november 2021

Op het feest van Christus Koning worden we uitgenodigd om na te denken over de manier waarop Christus koning is. Wat zegt dat over Hem en wat zegt dat over ons?
Lees meer

Preek 32e zondag, Willibrordzondag, door het jaar B, 6/7 november 2021

Op deze zondag gedenken we de H. Willibrord. Hij heeft in onze streken het geloof verkondigd. Hij deed dat niet alleen, maar velen mét hem – velen vóór hem – en velen ná hem.
Lees meer

Preek Hoogfeest Allerheiligen, 1 november 2021

Wat is het geheim van een heilig leven? Hoe hebben zij hun doel bereikt?
Lees meer

Preek 20e zondag, Hoogfeest Maria Tenhemelopneming, door het jaar B, 14/15 augustus 2021

Maria is ten hemel opgenomen. De hemel en de aarde verheugen zich. Wij delen in die vreugde vandaag op deze feestdag.
Lees meer

Preek Hoogfeest Sacramentsdag, jaar B, 5/6 juni 2021

Vandaag op Sacramentsdag mogen we vieren dat God in Jezus een nieuw begin heeft gemaakt. Zijn Nieuwe Verbond overstijgt de grens van ruimte en tijd. 
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar B, 29/30 mei 2021

Een ondoorgrondelijk mysterie, maar tegelijk vol betekenis voor ons die geloven. Dat is het mysterie van Gods Drieëenheid. God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Lees meer
Back To Top