Ga naar hoofdinhoud

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar C, 11/12 juni 2022

We vieren vandaag een ondoorgrondelijk mysterie. Tegelijk is dit hoogfeest vol betekenis voor hen die geloven.
Lees meer

Preek gedachtenis Maria Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), 6 juni 2022

Sinds 20 mei 2018 vieren wij wereldwijd op Tweede Pinksterdag de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk. Het is dus een lustrum, de vijfde keer. Zij zal zij ons dichter bij Christus brengen en mogen wij ons verheugen om haar moederlijke zorg.
Lees meer

Preek Hoogfeest Pinksteren, jaar C, 4/5 juni 2022

We vieren Pinksteren; met de komst van de Heilige Geest is de Paastijd voltooid. Nu begint het echt voor de Kerk.
Lees meer

Preek Hoogfeest Hemelvaart des Heren, jaar C, 26 mei 2022

Jezus keert terug naar de Vader. Hij spoort zijn leerlingen aan om samen te komen in gebed. 
Lees meer

Preek tijdens de Paaswake en Paaszondag, jaar C, 16 april/17 april 2022

Wat mag de verrijzenis voor ons betekenen? Uw keuze voor God, voor zijn Kerk, voor zijn Volk, kan door de wereld worden gezien als zwakte, als dwaasheid.
Lees meer

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 2 januari 2022

We vieren Driekoningen, de openbaring van de Heer. Christus is het licht voor alle volken. De drie wijzen uit het Oosten vertegenwoordigen samen alle volkeren van de hele wereld. Zij komen tot Christus om Hem hulde te brengen.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2022

We beginnen 2022 met een feestdag ter ere van Maria de Moeder van God. De liturgie biedt ons de zegen van Aäron aan en met de herders gaan we op bezoek in de stal. Zo zijn we samen op weg met de Heilige Familie en met de herders in Gods Kerk.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, jaar C, 26 december 2021

Vandaag is het feest van het Heilig Huisgezin. We mogen daarom nadenken over dit gezin van Nazareth, dat tegelijk zo bijzonder en toch ook heel gewoon was. Zoals ook de Eucharistie heel gewoon maar toch altijd ook heel bijzonder is.
Lees meer
Back To Top