skip to Main Content

Gebed tot Sint Jozef

In de bestaande gebeden tot Sint Jozef komen we< vaak heel oude taal tegen. Daarom…

Lees meer

Preek op Willibrordzondag, zondag 5 november 2017.

We moeten voeten zijn van vreugdeboden: wij moeten, net als Willibrord, vreugdeboden zijn die de…

Lees meer

Preek op het feest van de Gedaanteverandering van de Heer, zaterdag/zondag 5/6 augustus 2017 (i.p.v. de achttiende zondag door het jaar A).

De stem van de hemelse Vader zegt dat wij moeten luisteren naar Jezus, zijn Zoon.…

Lees meer

Preek op het hoogfeest van Sacramentsdag door het jaar A, zaterdag/zondag 17/18 juni 2017.

De Eucharistie die wij hier vieren, het Sacrament van Brood en Wijn, zo eenvoudig en…

Lees meer

Preek op het hoogfeest van de heilige Drieëenheid door het jaar A (met audio), zondag 11 juni 2017.

Jezus is de levende brandende braambos. Hij is het gelaat van de Vader, Hij is…

Lees meer

Preek op de eenendertigste zondag door het jaar B (met audio), zondag 31 oktober en 1 november 2015, hoogfeest van Allerheiligen.

Als onze blijken van liefde buitengewoon zijn tellen andere tekorten niet meer mee en mogen…

Lees meer

Preek op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (met audio’s), op de vooravond vrijdag 14 augustus 2015.

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is het feest van de bekroning van de nieuwe schepping.…

Lees meer

Preek op Allerheiligen (met audio), zaterdag 1 november 2014.

Heiligen zijn een brug in tweeduizend jaar navolging. A2014DHJ30A-Allerh Eucharistieviering in de parochie van De…

Lees meer
Back To Top