Ga naar hoofdinhoud

Preek tijdens de Paaswake, jaar B, 3 april 2021

Deze nacht(dag) is anders, niet alleen vanwege corona en een avondklok, deze nacht vier(d)en we dat geschiedenis een wending heeft gekregen door Gods ingrijpen. We luister(d)en naar de oudste verhalen om te zien hoe die werkelijkheid zijn geworden in Christus. We vieren zijn overwinning op de dood, zijn licht dat alle duisternis doorbreekt.
Lees meer

Preek Hoogfeest Doop van de Heer, jaar B, 9/10 januari 2021

Op het feest van de Doop van de Heer mogen we denken aan ons eigen doopsel. Door Jezus mogen ook wij God ‘onze Vader’ noemen en zijn wij kinderen geworden van het Nieuwe Verbond.
Lees meer

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 2/3 januari 2021

We vieren Driekoningen. Wijzen uit het Oosten bezoeken Jezus en zijn Moeder. Het is internationale kraamvisite. Hun bezoek betekent dat de geboorte van Jezus de grenzen van tijd en ruimte overtreft. Zijn geboorte is inderdaad ook van belang voor ons, mensen van de 21e eeuw.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2021

Een nieuw kalenderjaar is aangebroken. Het kerkelijk jaar was al begonnen met de eerste zondag van de Advent. We zitten dus nog in de Kersttijd en vieren vandaag het hoogfeest van Maria Moeder van God. Samengekomen rond de Moeder van de Heer vragen we Gods zegen over het nieuwe jaar en bidden we om Gods hulp dat we er zelf ook iets goeds van maken.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, jaar B, 26/27 december 2020

Jozef en Maria zijn met de geboorte van Jezus een gezin geworden. Vandaag vieren we het feest van dat heilig huisgezin, een heilige familie. Daarover zou je heel zoete en romantische dromen kunnen hebben, maar de werkelijkheid is weerbarstig en hard. Daarom is dit gezin ook voor ons nu een voorbeeld hoe je in liefde kunt samenleven met God en elkaar.
Lees meer

Preek Eerste Kerstdag, Hoogfeest Geboorte van Christus, 25 december 2020

Het was niet slechts vier weken wachten; de echte Advent heeft eeuwen geduurd, millennia. Vanaf de val van Adam en Eva heeft de mensheid uitgezien naar de Verlosser. Vandaag vieren we zijn geboorte; Hij is het Woord van in het begin, Hij is God met ons. We vieren vandaag niet enkel zijn geboorte toen, maar vooral dat Hij met ons is, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.
Lees meer

Preek Hoogfeest Christus Koning van het Heelal, jaar A, 21/22 november 2020

We vieren vandaag Christus Koning. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week zondag begint de Advent. We horen over het laatste oordeel. We vieren de Eucharistie om ons te laten bemoedigen de weg te blijven gaan van Jezus, de Weg die leidt naar het eeuwige leven.
Lees meer

Preek Hoogfeest Allerheiligen, 31 oktober/1 november 2020

Vandaag houdt Jezus ons een spiegel voor. Welke wijsheid volgen we, is dat de wijsheid van de wereld of de wijsheid van God? Zijn Woord en Sacrament mag in ons het geloof, de hoop en de liefde op peil houden, zodat we het uithouden in de tijd van wachten.
Lees meer
Back To Top