skip to Main Content

Preek Hoogfeest Christus Koning van het Heelal, jaar A, 21/22 november 2020

We vieren vandaag Christus Koning. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week zondag begint de Advent. We horen over het laatste oordeel. We vieren de Eucharistie om ons te laten bemoedigen de weg te blijven gaan van Jezus, de Weg die leidt naar het eeuwige leven.
Lees meer

Preek Hoogfeest Allerheiligen, 31 oktober/1 november 2020

Vandaag houdt Jezus ons een spiegel voor. Welke wijsheid volgen we, is dat de wijsheid van de wereld of de wijsheid van God? Zijn Woord en Sacrament mag in ons het geloof, de hoop en de liefde op peil houden, zodat we het uithouden in de tijd van wachten.
Lees meer

Preek Hoogfeest Sacramentsdag, jaar A, 13/14 juni 2020

Wij vieren vandaag Sacramentsdag. Zoals op Witte Donderdag staat vandaag het Sacrament van de Eucharistie centraal in onze aandacht. De Heer geeft zich aan ons en nodigt ons uit onszelf aan hem te geven.
Lees meer

Preek 4e zondag, Opdracht van de Heer in de tempel/Maria Lichtmis, door het jaar A, 1/2 februari 2020

We gedenken vandaag hoe Jozef en Maria eens het Kind Jezus de tempel binnen brachten. Zo mogen wij, net als Simeon en Hanna toen, de Heer ontmoeten die het Licht in ons leven wil zijn.
Lees meer

Preek Hoogfeest Doop van de Heer, jaar A, 11/12 januari 2020

Met deze zondag, op het feest van de Doop van de Heer, eindigt de kersttijd. We mogen getuigen zijn van een bijzondere gebeurtenis en we mogen ons meer bewust worden dat we kind van God zijn.
Lees meer

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 4/5 januari 2020

Drie koningen zagen een sterre. Ze zagen het licht van de ster en dat geschapen licht bracht hen naar het niet geschapen maar geboren “licht van de wereld”, Christus. Wij dienen ons leven in het licht van Christus te stellen, dat zijn licht op ons levenspad schijnt en wij de weg naar Gods Koninkrijk volgen.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2020

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar viert de Kerk het hoogfeest van Maria, de Moeder van God. Een nieuw jaar, een nieuw begin. Haar moederschap inspireert ons. Haar voorbeeld roept op tot navolging. We mogen haar zaligprijzen.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, jaar A, 28/29 december 2019

We vieren het feest van het heilig huisgezin. Om ons te verlossen maakt Gods Zoon alle fasen van ons menselijk leven door. Zo herschept Hij het gezin tot een plek waar God in ons midden is.
Lees meer
Back To Top